Seminar "Tehnologija i pravo"

14. 05. 2018.

Zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Stanka Vučinić prisustvovala je seminaru na temu – “Tehnologija i pravo”, koji je održan 14. maja 2018. godine, u Hagu, u organizaciji Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija (ACA) i Državnog savjeta Kraljevine Holandije.

Na seminaru su razmijenjena iskustva i mišljenja o razvoju tehnologije i njenom uticaju na upravni postupak i sudsku kontrolu. Ukazano je da se tehnologija brzo razvija i da su promjene koje ovaj razvoj nosi, često nepredvidive. Ovo može imati ozbiljne posljedice i za zakonodavnu i za sudsku vlast. Kako veliki broj upravnih organa u zemljama Evropske unije uveliko koristi savremene tehnologije u procesu odlučivanja, neophodno je obezbijediti transparentnost tih procedura, zaštitu podataka, efikasnu pravnu zaštitu, ali i obuku sudija.

Nakon seminara, održana je Generalna skupština Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Udruženja i na kojoj je usvojena Rezolucija kojom je izražena ozbiljna zabrinutost zbog razvoja u pojedinim državama članicama Evropske unije kojima se ugrožavaju osnovni principi vladavine prava: podjela vlasti i nezavisnost pravosuđa. Takođe, Rezolucijom su podržane sve mjere koje imaju za cilj da se suprotstave nacionalnim aktivnostima koje ugrožavaju nezavisnost pravosuđa i sprovođenje odluka suda. 
 
Kabinet predsjednice
 


Ostale informacije