Šesti regionalni forum vladavine prava za Jugoistočnu Evropu

22. 03. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, učestvuje na Šestom regionalnom forumu vladavine prava za Jugoistočnu Evropu, koji se održava 22. i 23. marta 2019. godine, u Dubrovniku, Republici Hrvatskoj.

Šesti regionalni forum vladavine prava za Jugoistočnu Evropu, koji organizuju "AIRE Centar" iz Londona i "Civil rights defenders", okuplja visoke predstavnike najviših sudova, sadašnje i prethodne sudije Evropskog suda za ljudska prava, kao i predstavnike raznih institucija i nevladinih organizacija širom regiona. Cilj foruma je da se podrži regionalnа saradnjа u jačanju vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, kao i da se zemljama Jugoistočne Evrope pomogne u procesu priključenja Evropskoj uniji.

U fokusu ovogodišnjeg Regionalnog foruma vladavine prava su dječja prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima, sa posebnim akcentom na pitanja u vezi poštovanja prava djeteta u trenutnoj praksi Evropskog suda za ljudska prava: djeca i pritvor, djeca i trgovina ljudima, migracija i azil; djeca, njihove porodice i privatno pravo - starateljstvo, netipične porodice, preseljenje i otmice. Pored toga, učesnici foruma će razmatrati i postojeće izazove u vezi sa pravima djeteta, koji stoje pred Strazburom i nacionalnim sudovima.

U sastavu delegacije Vrhovnog suda Crne Gore, koju predvodi predsjednica su sudije Dušanka Radović i Petar Stojanović.
 
Kabinet predsjednice
 

Ostale informacije