SIMPOZIJUM O MEĐUNARODNOM PRAVU I LJUDSKIM PRAVIMA UVODNO IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA CRNE GORE

" Interdisciplinarna analiza uloge međunarodnog prava u promovisanju ljudskih prava"

 

Cetinje, 8-09. jul 2014.

 

Poštovani Predsjedniče Crne Gore, gdine Vujanović,

Potpredsjedniče Vlade i ministre, gdine Lukšić,

Ministre Numanović,

Direktore Interparlamentarne alijanse za ljudska prava i globalni mir, gdine Donfri,

Uvažene ekselencije i kolege,

Predstavnici medija,

Dame i gospodo,

 

Garancija i uživanje ljudskih prava bez razlike i diskriminacije tekovine su modernog demokratskog društva. Ravnopravnost svakog pojedinca u ostvarivanju svojih prava i sloboda, kao i adekvatna pravna zaštita u slučaju njihovog ugrožavanja ili povrede, zahtijeva jaku pravnu državu, vladavinu prava i pravnu sigurnost.

 

Međutim, istorijski razvoj svijeta, a naročito ratna dešavanja svojstvena prošlom, 20. vijeku, u pogledu garancije društvenih vrijednosti pokazala su nemoćnost država da same urede sistem zaštite prava i nametnuli potrebu stvaranja međunarodnih organizacija, institucija i pravno obavezujućih akata, kroz koje se individualizira postojanje međunarodne zajednice.

U tom smislu, svakako je neophodno spomenuti značaj i ulogu Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava koje živi kroz mnogobrojne deklaracije, paktove, ugovore i druge međunarodne akte od suštinskog značaja za promovisanje i zaštitu ljudskih prava na globalnom nivou.

 

Svjesni suvereniteta i jednakosti svake države

lanice međunarodne zajednice, međunarodno pravo je u oblasti ljudskih prava od neprocjenjivog značaja za svakog građanina svijeta, jer se kroz njegovo postojanje i primjenu, primat u odnosu na unutrašnji pravni poredak, dopunjuje nacionalni pravni sistem, afirmišu jednake vrijednosti, a državi stvara obaveza da se kod ostvarivanja i garancije prava i sloboda čovjeka, mira i bezbjednosti, moraju poštovati međunarodni standardi.

 

Ukoliko možemo govoriti o stvaranju univerzalnog modela na globalnom nivou, onda upravo govorimo o kreiranju modela ljudskih prava i osnovnih sloboda i delegaciji njihove zaštite na međudržavnom nivou, što predstavlja civilizacijski iskorak od izuzetnog pravnog značaja za svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnost, pol, starosnu dob, porijeklo, imovinske i druge prilike. Potreba postojanja imperativnih međunarodnih regula za očuvanje mira i bezbjednosti i međunarodnih pravnih standarda pretpostavka je nesmetanog uživanja ljudskih prava.

Države i međunarodne organizacije kao subjekti međunarodnog prava svjesne su nužnosti jačanja njegove efikasnosti kako bi sistem zaštite ljudskih prava bio unaprijeđen, unificiran i što manje zavistan od ekonomskog razvoja nekog društva.

Uvažene kolege,

Kako su Crna Gora i Vrhovni sud čvrsto posvećeni njegovanju i unapređivanju civilizacijskih i ustavnih vrijednosti – opredeljenju za mir, poštovanja ljudskih prava i sloboda, vladavine prava i demokratije, kao predsjedniku najvišeg suda u državi posebna mi je čast što smo u saradnji s Interparlamentarnom alijansom za ljudska prava i globalni mir u prilici da dva dana u istorijskom srcu Crne Gore, Prijestonici Cetinju, razgovaramo o interdisciplinarnoj analizi uloge međunarodnog prava u promovisanju ljudskih prava.

Naročito zadovoljstvo mi predstavlja činjenica što su na ovogodišnjem Simpozijumu prisutni najeminentniji pravni stručnjaci i praktičari iz mnogobrojnih evropskih država, nacionalnih i međunarodnih sudova i institucija zaštitnika ljudskih prava, sadašnji i bivši visoki državni i međunarodni zvaničnici, koji će svojim učešćem nesumnjivo dati nemjerljiv doprinos u teorijskom i praktičnom razrješavanju pravnih nedoumica i problema prepoznatih za unapređenje ljudskih prava na međunarodnom nivou.

Uvjerena sam da ćemo kroz interesantnu diskusiju ukazati na značaj vladavine prava i ljudskih prava, bez obzira na naše kulturne razlike, na opravdanost postojanja i nužnost poštovanja odluka međunarodnih sudova, njihovu ulogu na očuvanju globalnog mira i pravde, da ćemo spoznati nacionalna iskustva u zaštiti ljudskih prava, praksu sudova i osvrnuti se na osnovne vrijednosti sudija i prava ranjivih kategorija lica, naročito djece.

Čvrsto vjerujem da ćemo konstruktivnom raspravom na kraju Simpozijuma zajednički dati zaključke koje ćemo biti u prilici predstaviti međunarodnoj zajednici, jer bez jakog međunarodnog prava i pravno uređenih država nema ni društvenog, političkog, ekonomskog i kulturnog razvoja kako svakog pojedinca, tako i naših država i međunarodne zajednice u cjelini.

Ekselencijama koji su prvi put u Crnoj Gori želim posebno iskazati dobrodošlicu, vjerujući da ćete nakon spoznaja naših prirodnih i istorijskih ljepota, ali prije svega dobrote i gostoprimstva naših građana, u nama pronaći prijatelje i dobre domaćine.

 

PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA

Vesna Medenica


Ostale informacije