Studenti pravnih fakulteta iz Njemačke u posjeti Vrhovnom sudu

25. 05. 2018.

Studenti pravnih fakulteta iz Njemačke u okviru ELSA organizacije iz Frankfurta posjetili su danas Vrhovni sud Crne Gore. Delegaciju su ispred Vrhovnog suda primili sekretarka Sanja Boreta i savjetnik Boško Bašović.
 
Tokom posjete, sekretarka Boreta upoznala je studente s reformom pravosuđa, organizacijom i nadležnostima sudova, rezultatima rada ostvarenim u 2017. godini, sa posebnim osvrtom na napredak ostvaren u oblastima efikasnosti i transparentnost rada i usaglašenosti nacionalne sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Savjetnik Bašović je studentima približio proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i napredak sudova ostvaren u pregovaračkom poglavlju 23 „Pravosuđe i temeljna prava“.
 
Postavljajući brojna pitanja iz domena sudske nadležnosti, studenti su imali prilike da se bliže informišu o ostvarenim rezultatima u oblastima dužine trajanja sudskog postupka, izrade odluka u zakonskom roku, ali i o predmetima ratnih zločina, korupcije, napada na novinare i imovinu medija.

Tokom posjete Vrhovnom sudu, studenti pravnih fakulteta obišli su i Glavnu sudnicu Višeg suda u Podgorici.
 
Kabinet predsjednice
 

Ostale informacije