Susret predsjednika Vrhovnih sudova Crne Gore i Republike Turske

29. 09. 2015.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, sa saradnicima, susrela se danas sa predsjednikom Vrhovnog suda Republike Turske Ismail Ruštu Džiritom, u okviru njegove trodnevne zvanične posjete Vrhovnom sudu Crne Gore.

Predsjednica Medenica je upoznala turskog kolegu sa dosadašnjim procesom reforme pravosuđa tokom kojeg je crnogorsko sudstvo postalo efikasno, efektivno, odgovorno i transparentno.
 
Članovi delegacije Vrhovnog suda Republike Turske informisani su o ostvarenim rezultatima rada sudova, malom broju zaostalih predmeta po kojem je nacionalno sudstvo prepoznatljivo u Evropi, orjentacionim mjerilima i radnoj opterećenosti sudija, modalitetima unapređenja odnosa sa javnošću, saradnji s Evropskim sudom za ljudska prava, civilnim sektorom i međunarodnim organizacijama.

Na današnjem sastanku razmijenjena su mišljenja o postojećim organizacionim zakonima, načinima izbora nosilaca sudijske funkcije, funkcionisanju centara za njihovu edukaciju, značaju ujednačavanja sudske prakse i alternativnog načina rješavanja sporova, potrebi zaštite prava na suđenje u razumnom roku i važnosti finansijske samostalnosti sudova.

Predsjednik Ruštu Džirit predstavio je organizaciju turskog sudskog sistema, izbor i napredovanje sudija i važnost pravosudnog informacionog sistema (UYAP) za svakodnevni rad turskih sudija, a koji sistem je među najrazvijenim na svijetu.
 
Sagovornici su zajednički konstatovali da je saradnja Vrhovnih sudova dviju država na najvišem nivou, kao i da će u tekućem procesu evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore saradnja biti unaprijeđena naročito u oblasti informacionih tehnologija.
 

Ostale informacije