SVEČANO OTVARANJE PROSTORIJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI

11. 09. 2012.

Predsjednik Vrhovnog suda i Sudskog savjeta Crne Gore Vesna Medenica prisustvovace svečanom otvaranju prostorija Osnovnog suda u Podgorici u srijedu, 12. septembra 2012. godine, sa početkom u 10.00h.
 
Pored predsjednika Vrhovnog suda prisutnima će se obratiti i ambasadorka SAD u Crnoj Gori Sue K. Brown, predsjednik Osnovnog suda Zoran Radović, kao i šef Kancelarije Programa efikasnog upravljanja u Crnoj Gori Marc Lassman.
 
Na svečanom otvaranju, nakon predstavljanja video materijala o implementaciji Plana za unapredjenje rada Osnovnog suda i otkrivanja table sa naznakom donatora, prisutni će obići renovirane prostorije podgoričkog suda.
 
Adaptacija Osnovnog suda u Podgorici realizovana je sredstvima USAID posredstvom Programa efikasnog upravljanja u Crnoj Gori (Good Governance Activity).
 
Program efikasnog upravljanja primjenjuje East West Management Institut od oktobra 2011. godine. Cilj Programa je stvaranje transparentnijih, funkcionalnijih i otvorenijih institucija upravljanja, kao i jačanje uloge civilnog društva i privatnog sektora kao partnera tih institucija. Program stavlja poseban naglasak na jačanje pravosudnog sistema i jačanje povjerenja javnosti u rad sudova.

Ostale informacije