Svjetska banka, Vašington, SAD

06. 11. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, boravi u Vašingtonu, SAD-u, od 5. do 9. novembra 2018. godine, gdje učestvuje u sesijama i sastancima, u okviru "Nedjelje prava, pravde i razvoja", na poziv više potpredsjednice i generalne zastupnice Svjetske banke, gospođe Sandie Okoro.
 
"Nedjelja prava, pravde i razvoja" razmatra vezu između prava i zaštite prava, kako bi se ekonomski osnažili ugroženi pojedinci i grupe, ispituje kako prava i zaštita prava mogu uticati na razvojne ishode, posebno u krhkim kontekstima, kako takav pristup može doprinijeti smanjenju siromaštva i podsticanju prosperiteta sa fokusom na uticaj na izbjeglice, i utvrđuje ulogu multilateralnih institucija, nevladinih organizacija i privatnog sektora u cilju unaprjeđenja prava i njihove zaštite. 
 
Na zatvorenoj sesiji, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je zahtijevala pomoć Svjetske banke u rekonstrukciji sudskih zgrada i unaprjeđenju informacionih tehnologija, o čemu će danas nastaviti razgovor sa predstavnikom Svjetske banke, gospodinom Waleed Halid Malikom. 
 
Ključne teme sesija su "Osnovna prava u Evropskoj uniji", "Vladavina prava i nezavisnost sudstva", "Premošćavanje razlika u humanitarnom razvoju", "Pristup pravdi", "Prisilno preseljenje: pravna zaštita i razvoj", "Prava i zaštita migranata", "Pravo na pristup sudu od strane žena i pravda za žene".
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije