TAIEX Misija u Vrhovnom sudu Crne Gore

12. 03. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica je danas održala sastanak sa predstavnicima TAIEX Misije, koja boravi u Crnoj Gori, od 11. do 13. marta 2019. godine u cilju procjene ukupnog napretka zemlje u oblasti pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, sa posebnim fokusom na saradnju sa državama članicama Evropske unije, sa stanovišta pravnog i institucionalnog okvira, kao i kapaciteta i kvaliteta pravosudne saradnje.

Na početku sastanka, predsjednica Medenica je istakla dragocjenost TAIEX Misije, koja se bavi značajnim pitanjima i iskazuje ozbiljan pristup u ocjeni onih pitanja, koja su od posebne važnosti za usvajanje pravne tekovine Evropske unije. Predsjednica je naglasila da je za uspješnost pravosuđa i ostvarivanje rezultata veoma bitna pravosudna saradnja, a posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i sudskim postupcima zbog krivičnih djela ratnih zločina. U daljem toku sastanka, podsjetila je na svoja iskustva u tužilačkoj organizaciji, kada je prije 15 godina potpisala prvi Međunarodni sporazum o ustupanju dokaza sa kolegom-tužiocem iz Republike Hrvatske, što je predstavljalo značajan iskorak u tužilačkoj međunarodnoj saradnji.

Tokom razgovora sa uvaženim članovima misije, g. Albertom Perducom, glavnim tužiocem u tužilaštvu u Asti, Republici Italiji i g. Paolom Rampinijem, predsjednikom Građanskog odjeljenja u sudu u Asti, Republici Italiji, predsjednica je ukazala na učešće Vrhovnog suda Crne Gore u evropskim tijelima, nadležnim za pružanje međunarodne pravne pomoći, aktivnosti najvišeg suda na polju primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, organizaciju stručnih skupova u čijem je fokusu razmjena iskustava i dobrih praksi za uspostavljanje međunarodne saradnje u oblasti krivičnih djela terorizma i ratnih zločina, kao i nadležnosti Vrhovnog suda Crne Gore u pogledu zauzimanja načelnih pravnih stavova o spornim pitanjima koja nastaju u praksi nižestepenih sudova. Pored toga, predsjednica je ocijenila da je evidentan porast u broju primljenih i upućenih zamolnica u prethodnoj godini, što sve ukazuje na značajno učešće crnogorskih pravosudnih organa u pružanju međunarodne pravne pomoći, kako u krivičnim, tako i u građanskim stvarima.

Predstavnica Evropske komisije, Tatiana Ramon je istakla da smo na istoj strani kada je u pitanju razumijevanje koncepta pravosudne saradnje, naravno posmatrajući ga iz perspektive pristupanja Evropskoj uniji i ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 24.

Na kraju sastanka, sagovornici su se saglasili da je veoma važan kapacitet crnogorskih pravosudnih organa da kao pouzdani partneri učestvuju u pružanju međunarodne pravne pomoći državama članicama Evropske unije, regionalnim i drugim državama.

U Taiex Misiji učestvuju predstavnici sudstva, Državnog tužilaštva, Ministarstva pravde, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i relevantni međunarodni eksperti.  
 

 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije