Utvrđena Rang lista kandidata za prijem pripravnika u sudovima

06. 12. 2017.

Rang lista kandidata za prijem 103 pripravnika u sudovima, utvrđena po javnom oglasu Su I br.268/17, objavljenom 8.11.2017. godine u Službenom listu Crne Gore i 9.11.2017. godine u Dnevnom listu „Pobjeda“ i internet stranici Vrhovnog suda Crne Gore, dostupna je na web stranici Vrhovnog suda u odjeljku Oglasi: http://sudovi.me/vrhs/oglasi/

Kabinet predsjednice

Ostale informacije