Vrhovni sud Crne Gore i NVO


 
 
Memorandum o saradnji Vrhovnog suda Crne Gore i nevladine organizacije "35mm" potpisan je danas, 23. decembra 2011. godine.
 
Memorandumom je formalizovana saradnja ugovornih strana kojom će se kroz partnerski odnos dati doprinos efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti rada osnovnih sudova u odnosu na sve klijente, bez obzira na njihovu nacionalnu, političku ili drugu opredijeljenost, a sve u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i praksama, kao i preporukama Evropske unije.
 
Memorandum su potpisali predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik NVO "35 mm" Darko M. Ivanović, a primjenivaće se od 1. januara 2012. godine u periodu od dvije godine.
 
Tekst Memoranduma možete preuzeti u dijelu Memorandumi. 

Ostale informacije