Vrhovni sud i Fakultet pravnih nauka UDG potpisali Memorandum o saradnji

Vrhovni sud Crne Gore i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali su danas Memorandum o saradnji.
    
Memorandum ima za cilj kvalitetnije i obuhvatnije pravničko obrazovanje nastavnog osoblja Fakulteta pravnih nauka i sticanja stručne prakse u sudovima. Fakultetski nastavni kadar iz reda diplomiranih pravnika će biti u prilici da u osnovnim ili višim sudovima obavljaju pravne poslove radi stručnog osposobljavanja.
 
Vrijeme trajanja praktičnog rada u sudovima je godinu dana, nakon čega će sud u koji su predstavnici Fakulteta upućeni izdati potvrdu da su isti proveli određeno vrijeme na pravnim poslovima sa ciljem stručnog osposobljavanja.
 
Memorandum su potpisali predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica i dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica Dragan K. Vukčević.
 
Sliku sa današnjeg potpisivanja možete preuzeti sa portala sudovi.me, iz odeljka Galerija.

Ostale informacije