Završna regionalna konferencija - finansijske istrage u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini

Govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice

24. 10. 2018.


Uvažena gospodo Vujović i Božović,

poštovana tužiteljko Đaletić,

cijenjene sudije, državni tužioci,

predstavnici medija,

dame i gospodo,
  
Misija sudstva je da garantuje postojanje vladavine prava i da obezbijedi pravilnu primjenu zakona na nepristrasan, pravičan i efikasan način. U ispunjavanju te misije, prioritet sudstva je dosledno sprovođenje zakonskog i moralnog principa da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu protivpravnim djelom, koje je u zakonu određeno kao krivično djelo. Podsjetiću, iz tog principa je i proizašla krivično-pravna mjera kojoj smo danas posvetili posebnu pažnju.
 
Finansijske istrage nijesu samo zahtjev u evropskoj agendi pored kojeg je potrebno staviti štrik, već predstavlja svojevrsan “način života” za pravosuđe – da u svakom trenutku bude spremno da u borbi protiv organizovanog kriminala pođe korak dalje i pribavlja podatke o imovini za koju se osnovano sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću.
 
Iako je u krivično-pravnoj teoriji, oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću krivično-pravna mjera, u praksi se stiče utisak da se zapravo radi o najtežoj sankciji koja se može izreći pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i drugim učiniocima krivičnih djela, jer je imovinska korist razlog i motiv za vršenje krivičnih djela. 
 
Imajući u vidu da organizovani kriminal, unutar zemlje, u regionu i svijetu, predstavlja ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i ekonomsko blagostanje, potrebno je da države preduzimaju represivne mjere, a te represivne mjere sve više da jačaju.
 
Naime, brzo reagovanje pravosuđa i drugih organa smatra se suštinskim u održavanju povjerenja javnosti da je država zasnovana na vladavini prava i da se bori protiv svake pojave dosluha sa protivpravnim djelima i tolerancije kriminaliteta.
 
Da bi se obezbijedili rezultati finansijskih istraga, potrebno je da svi državni mehanizmi – policija, Državno tužilaštvo i državni organi, djeluju kao cjelina, jer od kvaliteta te saradnje direktno zavisi pozitivan ishod pred sudom u vidu trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.
 
Svjesni toga da učinioci krivičnih djela lako i brzo stiču imovinsku korist iz kriminalne djelatnosti, a da je od pokretanja finansijske istrage do sudske odluke dug i zahtjevan put, moramo uložiti jače napore u korišćenju ovog moćnog sredstva protiv organizovanog kriminala, i time postići potpunu svrhu kažnjavanja.
 
Stoga, Vrhovni sud Crne Gore snažno podržava održavanje konferencija u čijem fokusu su efikasna sredstva za borbu protiv organizovanog kriminala, kao i druge aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje vještina i razmjenu dobre prakse u tom pogledu.
 
Zahvaljujem se na pažnji, učesnicima Konferencije želim uspješan rad, a gostima prijatan boravak u Crnoj Gori.
 

Kabinet predsjednice
 
 
 
 
 

Ostale informacije