Mreža najviših sudova

Mreža najviših sudova obrazovana je od strane Evropskog suda za ljudska prava u oktobru 2015. godine sa ciljem razmjene informacija između Evropskog suda i najviših nacionalnih sudova.

Informacije se odnose na praksu Evropskog suda, Konvencijsko pravo i praksu, kao i na nacionalno pravo.

Mreža okuplja najviše sudove država članica Savjeta Evrope koji ostvaruju saradnju sa Mrežom preko postavljenih kontakt osoba.

Vrhovni sud Crne Gore postao je član Mreže najviših sudova u maju 2017. godine.