Konferencija "Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pravni ljekovi u upravnom sporu"

12. 12. 2018.


Potpisan Memorandum o saradnji sa NF "Građanska alijansa"

11. 12. 2018.


Međunarodni dan ljudskih prava

11. 12. 2018.


Usaglašene preporuke za unaprjeđenje zaštite djece od seksualnih prestupnika

07.12.2018.


"Otvorena vrata": Studenti Pravnog fakulteta UCG u posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore

06.12.2018.


Ostale informacije