Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvuje na Radnom forumu za Generalna tužilaštva Balkanskih zemalja

17. 10. 2019.


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore na Godišnjem savjetovanju sudija Republike Srbije

10. 10. 2019.


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore na Nacionalnoj konferenciji "Rezultati i efekti reforme pravosuđa u Crnoj Gori"

08. 10. 2019.


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvovala na Regionalom forumu "Stečaj"

07. 10. 2019.


Završna konferencija "Pristup pravdi za osobe sa invaliditetom"

20. 09. 2019.


Ostale informacije