Sastanak sa predsjednikom Vrhovnog kasacionog suda Republike Italije

07. 06. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica sastala se danas, u Rimu, sa predsjednikom Vrhovnog kasacionog suda Republike Italije Đovanijem Mamonijem.
 
Tokom konstruktivnog razgovora dvoje kolega razmijenili su iskustva u oblasti organizacije pravosuđa, nadležnosti nacionalnih vrhovnih sudova, nezavisnosti, samostalnosti i odgovornosti nosilaca sudijske funkcije i  borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Predsjednica Medenica 6-9. juna boravi u studijskoj posjeti pravosudnim institucijama i Visokom sudskom savjetu Republike Italije, tokom koje se susrela i sa potpredsjednikom Visokog sudskog savjeta Đovanijem Lenjinijem i generalnim tužiocem pri Vrhovnom kasacionom sudu Rikardom Fucijem.

Studijska posjeta organizovana je za predstavnike Vrhovnog suda, Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Ministarstva pravde Crne Gore u okviru projekta „Podrška EU vladavini prava“ - EURoL 2.


Kabinet predsjednice


Predsjednica Vrhovnog suda na VIII Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope

31. 05. 2018.

 

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prisustvuje VIII Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope koja se 28-30. maja održava u Viljnusu, u organizaciji Vrhovnog suda Litvanije i CEELI instituta u Pragu.
 
Na ovogodišnjoj, redovnoj Konferenciji šefova pravosuđa evropskih država, predsjednici vrhovnih sudova diskutovaće o odnosu sudstva sa drugim granama vlasti, aktuelnim pitanjima sudske nezavisnosti, etičkim kodeksima sudija, kao i filterisanju žalbi u Vrhovnom sudu.
 
 
Na današnjoj, prvoj sesiji, predsjednica Medenica će imati izlaganje na temu: „Unapređenje kvaliteta administracije u Vrhovnom sudu“, sa posebnim osvrtom na upravljanje predmetima, smanjenje zaostataka i specijalizaciju sudija.           
 
Vrhovni sud Crne Gore redovni je učesnik Konferencije čiji je pokrovitelj Institut Centralnoevropske i azijske pravne inicijative (CEELI). Institut je osnovan 1990. godine sa ciljem pomoći nezavisnim državama i mladim demokratijama u njihovim naporima za reformu pravosuđa.
 
                                                                                                             Kabinet predsjednice

Seminar "Tehnologija i pravo"

14. 05. 2018.

Zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Stanka Vučinić prisustvovala je seminaru na temu – “Tehnologija i pravo”, koji je održan 14. maja 2018. godine, u Hagu, u organizaciji Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija (ACA) i Državnog savjeta Kraljevine Holandije.

Na seminaru su razmijenjena iskustva i mišljenja o razvoju tehnologije i njenom uticaju na upravni postupak i sudsku kontrolu. Ukazano je da se tehnologija brzo razvija i da su promjene koje ovaj razvoj nosi, često nepredvidive. Ovo može imati ozbiljne posljedice i za zakonodavnu i za sudsku vlast. Kako veliki broj upravnih organa u zemljama Evropske unije uveliko koristi savremene tehnologije u procesu odlučivanja, neophodno je obezbijediti transparentnost tih procedura, zaštitu podataka, efikasnu pravnu zaštitu, ali i obuku sudija.

Nakon seminara, održana je Generalna skupština Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Udruženja i na kojoj je usvojena Rezolucija kojom je izražena ozbiljna zabrinutost zbog razvoja u pojedinim državama članicama Evropske unije kojima se ugrožavaju osnovni principi vladavine prava: podjela vlasti i nezavisnost pravosuđa. Takođe, Rezolucijom su podržane sve mjere koje imaju za cilj da se suprotstave nacionalnim aktivnostima koje ugrožavaju nezavisnost pravosuđa i sprovođenje odluka suda. 
 
Kabinet predsjednice

Predsjednica Vrhovnog suda na proslavi 150 godina Državnog savjeta Republike Turske

09. 05. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica 10-14. maja, u Ankari, učestvuje na Međunarodnom simpozijumu organizovanom u čast proslave 150 godina Državnog savjeta Republike Turske, na poziv njegove predsjednice Zerrin Gungor.
 
Međunarodnom simpozijumu prisustvuju predsjednici vrhovnih sudova, pravosudni zvaničnici i akademici iz Evrope i Azije, koji će diskutovati o značaju, obimu, efikasnosti, savjetodavnoj i revizijskoj funkciji administrativnih sudova.
 
Učešće predsjednice Vrhovnog suda nastavak je kvalitetne međunarodne saradnje sa najvišim turskim pravosudnim institucijama koja je ustanovljena 2011. godine.
 
Kabinet predsjednice
 

Predsjednica Vrhovnog suda na početnom sastanku inicijative „Globalna mreža za integritet u sudstvu“

09. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 9-10. aprila 2018. godine, u Beču, prisustvuje početnom sastanku inicijative „Globalna mreža za integritet u sudstvu“, koji organizuje Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC).
 
Inicijativa je dio Globalnog programa za implementaciju Doha deklaracije, a koncipirana je sa ciljem da bude platforma za podršku sudskim vlastima u prevenciji korupcije, jačanju sudijskog integriteta, pouzdanosti i profesionalizma kroz tehničku pomoć, razmjenu iskustva i druge vidove pomoći.
 
Učesnici sastanka su najviši evropski pravosudni zvaničnici koji će razmatrati pitanja sudijskog integriteta i odgovornosti, poštovanja etičkih kodeksa, konflikta interesa, disciplinske i krivične odgovornosti, upotrebe društvenih mreža, procjene rizika korupcije i sprečavanja korupcije u sudskom sistemu, ali i ciljevima i uslugama Globalne mreže.
 
Kabinet predsjednice
 

Ostale informacije