Delegacija Vrhovnog suda na trećem Međunarodnom samitu najviših sudova zemalja Balkana, 1.- 4. jun 2016. godina

Delegacija Vrhovnog suda, koju predvodi predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, na poziv predsjednika Kasacionog suda Turske, Ismail Rustu Cirit-a, učestvuje na trećem Međunarodnom samitu najviših sudova zemalja Balkana, koji se održava u Bursi i Istanbulu,1-4.juna 2016. godine.

Prvog i drugog radnog dana Samita predsjednica Medenica ima izlaganja na teme "Odnosi sa medijima i komunikativna strategija" i "Dodjela predmeta". 

Očekivani ishod Samita je priznanje "Istanbulske dekleracije o transparentnosti u sudskom postupku".

Ovaj Samit će poslužiti kao platforma za razmjenu nacionalnog i međunarodnog znanja, iskustva, najboljih praksi, kao i naučenih lekcija o obezbjeđivanju transparentnosti u sudskom procesu.

Ovogodišnji Samit pružiće priliku za otvorenu dikusiju o pitanjima koja se tiču sudske transparentnosti i to kroz panele: pristup pravdi, dostupnost pravde, učešće lokalne zajednice i sudska etika.

Ostale informacije