KOLOKVIJUM U PARIZU – 70 GODINA NAKON NIRNBERGA, 30. septembar 2016.

Na poziv prvog predsjednika Vrhovnog Kasacionog suda Francuske, Bertranda Louvela, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, prisustvovala je Kolokvijumu “70 godina nakon Nirnberga – Osuda zločina protiv čovječnosti”, koji je održan u Parizu, 30. septembra 2016. godine.

Tema Kolokvijuma bio je proces za ratne zločine pred međunarodnim vojnim sudom u Nirnbergu, koji je predstavljao zaokret u smislu humanitarnog prava, i prvi trag međunarodnog krivičnog prava koji označava raskid sa nekažnjavanjem zbog zloupotrebe moći i kršenja običaja ratovanja.

Učesnici su se složili da je Nirnberški proces ostavio dubok trag u međunarodnom pravu, i bio preteča procesuiranja i osude počinilaca zločina protiv čovječnosti u bivšoj Jugoslaviji, Ruandi i Sijera Leoneu, pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu.
 

Ostale informacije