Međunarodna konferencija u Bratislavi - Granice transparentnog pravosuđa, 30. novembar - 3. decembar 2016. godine


 
Na poziv predsjednice Vrhovnog suda Slovačke Republike, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, prisustvuje Međunarodnoj Konferenciji “Granice transparentnog pravosuđa”, koja se održava u  Bratislavi, i trajaće od 30. novembra do 3.decembra 2016.godine. Vrhovni sud Slovačke Republike je organizovao ovaj skup  povodom slovačkog Predsjedništva Savjetom Evropske unije u 2016. godini.
Konferencija će okupiti predstavnike vrhovnih sudova država članica Evropske unije i odabranih zemalja kandidata, kao i druge značajne stručnjake u pravosuđu i medijskom okruženju, koji će imati prilike da razmijene znanje i iskustvo, i da diskutuju o brojnim aspektima postizanja transparentnog pravosuđa i izgradnje povjerenja građana u rad sudova.
 
Predsjednica Medenica je imala izlaganje na temu:” Novi mediji i njihov uticaj na sudstvo”. 

Ostale informacije