Konferencije, seminari i studijske posjete

2019.

22/23.03.2019, Dubrovnik, Hrvatska -  Šesti regionalni forum vladavine prava za Jugoistočnu Evropu

25.01.2019, Strazbur, Francuska, Evropski sud za ljudska prava - Svečana sjednica povodom otvaranja sudijske godine i učešće na seminaru "Jačanje povjerenja u sudstvo".

____________________________________________________________________________

2018.

05-09.11.2018, Vašington, SAD - Nedelja prava, pravde i razvoja.

08-10.2018., Vrnjačka banja, Republika Srbija - Godišnje savjetovanje sudija Republike Srbije "Sudijski dani - 2018".

28-29.09.2018., Karlsruhe, Savezna Republika Njemačka - Kolokvijum Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije.
 
6-9.05.2018, Rim, Republika Italija - Studijska posjeta pravosudnim institucijama i Visokom sudskom savjetu, u okviru projekta „Podrška EU vladavini prava“ - EURol 2.

28-30.05.2018, Viljnus, Litvanija -VIII Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, u organizaciji Vrhovnog suda Litvanije i CEELI instituta u Pragu.

14.05.2018, Hag, Kraljevina Holandija - seminar "Tehnologija i pravo", u organizaciji ACA-e.

10-14.05.2018, Ankara, Turska - Proslava 150 godina Državnog savjeta Republike Turske.

16-20.04.2018, Tirana, Albanija - specijalistička obuka na temu "Transnacionalni organizovani kriminal: Oblici i nove dimenzije modrenog kriminala", u organizaciji OEBS-a.

09-10.04.2018, Beč, Austrija - Početni sastanak inicijative "Globalna mreža za integritet u sudstvu", u organizaciji UNODC.
 
26-27.03.2018, Strazbur, Francuska - Radionica za sudije i tužioce, u organizaciji FATF-a, MONEYVAL-a i OEBS-a

20-21.03.2018, Brisel, Belgija - Zvanična posjeta institucijama Evropske unije.

16-17.03.2018, Skoplje, Makedonija - Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu.

6-7.03.2018, Ankara, Turska - Proslava 150 godina Vrhovnog kasacionog suda Republlike Turske.

12-16.02.2018, Tirana, Albanija - kurs "Dark Web i osnove virtuelnih valuta", u organizaciji OEBS-a.

25.01.2018, Strazbur, Francuska - Svečano otvaranje nove sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava i seminar "Autoritet sudstva".

22-23.01.2018, Ženeva, Švajcarska - Predstavljanje nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava (UPR).2017.

13-16.12.2017, Kopaonik, Srbija - Kopaonička škola prirodnog prava.

3-8.12.2017, Brisel, Belgija i Hag, Holandija - Studijska posjeta OLAF-u, EUROPOL-u i EUROJUST-u, u organizaciji EUROL II (EU podrška vladavini prava u Crnoj Gori).

28.11.2017. godine,  Beograd, Srbija - okrugli sto "Dobre prakse i izazovi u izgradnji i radu službi za podršku oštećenima i svjedocima" .

16-17.11.2017, Beč, Austrija - Dopunski sastanak u domenu ljudske dimenzije: „Pristup pravdi kao kljucni element vladavine prava“.
6-9.11.2017, Lisabon, Portugal - studijska posjeta pravosudnim organima u okviru projekta HF 14-Crna Gora „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, a koji se realizuje u sklopu Horizontal facility programa za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku.

19-21.10.2017, Talin, Estonija - Sastanak Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije.
 
18-20.10.2017. godine, West Sussex, UK - "Sigurnost, Zapadni Balkan i Ujedinjeno Kraljevstvo: razvijanje partnerstva u cilju rješavanja zajedničkih izazova".

9-11.10.2017, Strazbur, Francuska- Prva (osnovna) evaluacija primjene Istanbulske konvencije od strane eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) u Crnoj Gori- razmatranje državnog izvještaja Crne Gore
 
5-7.10.2017, Vrnjačka Banja, Srbija - Godišnje savjetovanje sudija Republike Srbije.

29.09.2017. godine, Atina, Grčka-Konferencija na visokom nivou o harmonizaciji sudske prakse, u organizaciji Savjeta Evrope i Državnog savjeta Grčke.

26-28.09.2017, Baku, Azerbejdžan - Zvanična posjeta Vrhovnom sudu Republike Azerbejdžan.

18.09.2017. godine, Krakov, Poljska - ACA seminar na temu: Javni poredak, nacionalna bezbjednost i prava stranih državljana u imigracionim i postupcima sticanja državljanstva.

24-25.08.2017. godine, Beč, Austrija - Regionalni pripremni sastanak za pokretanje globalne mreže pravosudnog integriteta, u organizaciji kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC).

10-12.07.2017, Ženeva, Švajcarska - Odbrana državnog izvještaja pred CEDAW komitetom-komitetom za praćenje implementacije Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena od strane država članica.

26.06.2017. Beograd, Srbija - Regionalni sastanak sudija na temu harmonizacije sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i nacionalne sudske prakse pod nazivom “Uloga Odjeljenja za harmonizaciju sudske prakse i ostali instrumenti harmonizacije”.

22-24.06.2017, Sarajevo, BIH - Konferencija o nasljeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

16.06.2017. godine, Strazbur, Francuska - Prvi forum Mreže najviših sudova.

4-7.06.2017, Budimpešta, Mađarska - Konferencija predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope.

15-19.05.2017, Sankt Peterburg, Ruska Federacija - VII Međunarodni pravni forum.

10-14.04.2017, Hag, Holandija - Studijska posjeta pravosudnim organima.

3-4.04.2017, Beč, Austrija - Koferencija Alijanse borba protiv trgovine ljudima.

22-24.03.2017, Ljubljana, Slovenija – Seminar "Administrativne sankcije u evropskom pravu", u organizaciji ACA Evropa. 

14-16.02.2017, Beč, Austrija - Regionalni seminar o jačanju međunarodne i regionalne saradnje u krivičnim stvarima, u vezi terorizma, sa fokusom na strane borce teroriste.

27.01.2017, Strazbur, Francuska -svečano otvaranje nove sudijske godine ESLJP i seminar "Ne-suzbijanje kao princip međunarodnog prava i uloga sudstva u njegovoj implementaciji".

____________________________________________________________________________

2016.

5. 12. 2016. godine, Strazbur, Francuska - Evropski sud za ljudska prava -Međunarodna sudska praksa, ljudska prava u biomedicini. 

30.11-3.12.2016, Bratislava, Slovačka - Međunarodna konferencija “Granice transparentnog pravosuđa”.

28. oktobar - 7 novembar. 2016. godine, Milvoki i Čikago, SAD - Studijska posjeta u organizaciji Ambasade SAD-a u Podgorici - Biroa Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenje zakona.

21-22. oktobar 2016. godine, Madrid, Španija - Mreža predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije i sastanak Generalne skupštine Mreže.

13-14. oktobar 2016. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Regionalna saradnja u pravosudnom sektoru u Jugoistočnoj Evropi. 

10-12. oktobar 2016. godine, Vrnjačka Banja, Srbija - Godišnje savjetovanje sudija Republike Srbije. 

30. septembar - 1. oktobar 2016. godine, Zadar, Hrvatska - Druga konferencija sudija u Zadru. 

30. septembar 2016. godine, Pariz, Francuska - Kolokvijum “70 godina nakon Nirnberga - Osuda zločina protiv čovječnosti” .

20-22. jun 2016. godine, Beograd, Srbija - Konferencija predsjednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, izlaganje predsjednice na temu “Doprinos Vrhovnog suda i predsjednika vrhovnih sudova reformama sudskog sistema”.

1-4. jun 2016. godine, Bursa i Istanbul, Turska - Treći Međunarodni samit najviših sudova zemalja Balkana, izlaganje predsjednice na temu: ”Odnosi sa medijima i komunikativna strategija" i "Dodjela predmeta”. 

3-8. maj 2016. godine, Suzhou, Jiangsu Provincija, Narodna Republika Kina, Konferencija predsjednika vrhovnih sudova Kine i Centralne i Istočne Evrope („16+1“).

19-22. april 2016. godine, London, Ujedinjeno Kraljevstvo - Studijska posjeta Vrhovnom sudu, sastanak predsjednice Vrhovnog suda sa predsjednikom Vrhovnog suda UK, u organizaciji EUROL-a.

18-19.03.2016, Sarajevo, BIH, III Forum o vladavini prava u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji AIRE Centra iz Londona i Civil Rights Defenders.

02-04.03.2016, Tirana, Albanija, zvanična posjeta Vrhovnom sudu Republike Albanije i seminar "Regionalna saradnja u krivičnim stvarima".

27-28.01.2016, Ljubljana, Slovenija, seminar "Nedozvoljena trgovina oružja u dunavskoj regiji", u organizaciji Centra za evropsku perspektivu.

04-05.02.2016, Sarajevo, BIH, TAIEX radionica o pravosudnoj bezbjednosti u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH.

29.01.2016, Strazbur, Francuska, svečano otvaranje nove sudijske godine ESLJP i seminar "Međunarodni i nacionalni sudovi suočavaju se sa kršenjima ljudskih prava velikih razmjera". 

_________________________________________________________________________
 
2015.

11-13.12.2015, Berlin, Njemačka, Godišnja konferencija o kulturnoj diplomatiji u organizaciji Instituta za kulturnu diplomatiju (ICD).

26-27.11.2015, Dablin, Irska, sastanak Mreže predsjednika vrhovnih sudova EU.

23-26.11.2015, Hag, Holandija, studijska posjeta u organizaciji Projekta podrške EU vladavini prava (EUROL) i četvorodnevni seminar u Asser Institutu na temu “Reforma pravosudja i medjunarodna saradnja - jačanje kapaciteta pravosuđa Crne Gore”.

19.11.2015, Beograd, Srbija, Regionalna konferencija “Ujednačavanje sudske prakse-iskustva iz regiona”, u organizaciji Misije OEBS i Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije.

9-10.11.2015, Sarajevo, BIH, Regionalni stručni sastanak predstavnika pravosudnih akademija, sudova i tužilaštava

2-6.11.2015. Ankara, Turska, studijska posjeta pravosudnim organima.

28-30.10.2015, Skoplje, Makedonija, Regionalna konferencija povodom 70 godina Vrhovnog suda Makedonije na temu “Odnos između jurisprudencije Vrhovnog suda i Evropskog suda za ljudska prava u svijetlu pravne sigurnosti”.

27-29.10.2015, St. Džulijan, Malta, Regionalna konferencije na temu “Uloga krivičnog pravosuđa u sprovođenju strategija koje se odnose na sprečavanje pojave i suzbijanje stranih boraca terorista: analiza praktičnih slučajeva i razmjena dobrih praksi”.

12-14.10.2015, Brioni, Hrvatska, Međunarodna konferencija predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope.

08-09.09.2015, Ženeva, Švajcarska, odbrana Inicijalnog izvještaja Crne Gore o sprovođenju Međunarodne konvencije za zaštitu svih lica od prisilnog nestanka.

4-7.07.2015,  SAD, studijska posjeta u organizaciji Ambasade SAD u Crnoj Gori - Biroa Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenja zakona.
16.06.2015, Strazbur, Francuska, odbrana GRECO Izvještaja za Crnu Goru.

20-23.05.2015, Antalija, Republika Turska, Međunarodna pravosudna konferencija (IJC).

8-12.05.2015, Beč, Austrija, studijska posjeta u organizaciji UNHCR na temu "Prava djeteta".

15.05.2015, Cavtat, Hrvatska, Sastanak grupe za pravosuđe u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju (RCC).

11-13.05.2015, Hong Kong, VI Simpozijum Nezavisne komisije protiv korupcije (ICAC).

22-23.04.2015, Skoplje, Makedonija, Regionalna radionica o borbi protiv korupcije, u organizaciji TAIEX-a.

13-22.04.2015, Hag, Holandija, MATRA PATROL  obuka o integritetu državnih službenika

25-27.03.2015, Zagreb, Hrvatska, sastanak grupe za pravosuđe u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju (RCC).

23.03-17.12.2015, Dubrovnik, Hrvatska, obuka trenera – Razvoj kurikuluma, obrazovanje odraslih i obrada čl. 2., 3. i 4 Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u okviru Regionalnog projekta za pravosudni sektor, na temu „Jačanje kaznenopravnih institucija i vladavine prava u Srednjoj i Istočnoj Evropi.

15-25.03.2015, Hag, MATRA PATROL obuka o pristupu pravdi.

12-13.03.2015, Zagreb, Hrvatska, Regionalna konferencija u organizaciji Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope.

6-7.03.2015, Beograd, Srbija, Drugi Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu.

6-7.03.2015, Beograd, Republika Srbija, II Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji AIRE Centra iz Londona i Civil Rights Defenders.

30.01.2015, Strazbur, Francuska, Svečana sjednica Evropskog suda za ljudska prava i seminar "Supsidijarnost: Medalja sa dvije strane? Uloga mehanizma Konvencije i nacionalnih organa".
 
_________________________________________________________________________

2014.

10-13.12.2014, Beč, Austrija, studijska posjeta posvećena identifikaciji i zaštiti žrtava trgovine ljudima, u organizaciji Ambasade SAD u Podgorici, Stejt Dipartmenta-Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona.

7-11.11.2014, Berlin, Njemačka, Godišnja konferencija o kulturnoj diplomatiji.

24-25.10.2014, Baku, Azerbejdžan, Međunarodna konferencija predsjednika vrhovnih sudova EU.

20-24.10.2014, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, studijska posjeta predstavnika crnogorskog Nacionalnog tima za implementaciju LGBT Strategije.

19-29.10.2014, Hag, Holandija, obuka "Upravljanje pravosuđem", u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Holandije i T.M.C Asser Instituta - Matra Petrol program.

9-12.09.2015, Talin, Estonija, XVII Simpozijum evropskih sudija za patente.

6-15.09.2014, Sjedinjene Američke Države, studijska posjeta pravosudnim organima, u organizaciji Ambasade SAD u Crnoj Gori.

8-9.07.2014, Cetinje, Crna Gora, Simpozijum o međunarodnom pravu i ljudskim pravima, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Interparlamentarne alijanse za ljudska prava i globalni mir-ICD iz Berlina.

23-25.06.2014, Tbilisi, Gruzija, IV Konferencija predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, u organizaciji Vrhovnog suda Gruzije i CEELI Instituta u Pragu.

12-13.06.2014, Rim, Italija, Kolokvijum Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije "Odnosi između vrhovnih sudova i nižih sudova".

9.05.2014, Brisel, Belgija, seminar  "Lica koja traže azil i državljani trećih država kroz pravo EU i Konvencija o ljudskim pravima", u organizaciji Državnog savjeta Francuske i ACA Europe.

8-9.04.2014, Bukurešt, Rumunija, Regionalna konferencija o unapređenju najbolje prakse u borbi protiv korupcije na visokom nivou i povraćaju imovine, u organizaciji Ministarstva pravde Rumunije, Nacionalne kancelarije za sprečavanje kriminala i povraćaj imovine, uz podršku Britanske ambasade u Bukureštu, Konrad Adenauer Fondacije i Regionalnog savjeta za saradnju (RCC).

7-16.04.2014, Hag, Holandija, obuka „Integritet državnih službenika“, u organizaciji Haške akademije za lokalnu upravu u Holandiji - Matra Petrol program, Ministarstva vanjskih poslova Holandije i T.M.C Asser Instituta.

17.03.2014, Luksemburg, zajednički sastanak Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije s Evropskim sudom pravde (CJEU).

24-27.02.2014, Ankara, Republika Turska, zvanična posjeta Vrhovnom sudu i pravosudnim organima, u organizaciji Kancelarije Internacionalne mendažment grupe u Podgorici (IMG) i Ministarstva pravde Republike Turske.

26.01.2014, Strazbur, Francuska, svečano otvaranje nove sudijske godine i seminar Evropskog suda za ljudska prava.

_________________________________________________________________________

2013.

4-5.11.2013, Prag, Republika Češka, Okrugli stoMreže sudija i sudskih administratoraSrednje i Istočne Evrope, u organizaciji CEELI Instituta i uz podršku Stejt Departmenta SAD.

8-9.10.2013, Budimpešta, Mađarska, zvanična posjeta Vrhovnom sudu Mađarske (Kurija).

26.09.2013, Strazbur, Francuska, Godišnji sastanak CEPEJ Mreže pilot sudova.

5-6.09.2013, Helsinki, Finska, Generalna skupština predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije.

8-9.07.2013, Zagreb, Hrvatska, Regionalna radionica “Jačanje kazneno pravnih institucija i vladavine prava u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi, pristupanje Evropskoj uniji i međunarodna saradnja u suzbijanju transnacionalnog organizovanog kriminala”, u organizaciji Ministarstva pravde Republike Hrvatske i Ambasade SAD u Zagrebu.

10-12.05.2013, Bratislava, Slovačka, studijska posjeta Republici Slovačkoj, "Institucionalni mehanizmi u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije", u organizaciji Ministarstva pravde Crne Gore i Ambasade Slovačke u Crnoj Gori.

14-15.05.2013, Strazbur, Francuska, obuka o ljudskim pravima, studijska posjeta Evropskom sudu za ljudska prava.

14-16.05.2013, Sankt Petesburg, Ruska Federacija, Međunarodni  pravni forum  "Konkurencija i saradnja pravnih sistema: uloga prava u razvoju države, ekonomije i društva”.

22-24.05.2013, Berlin, Njemačka, Međunarodna pravosudna konferencija "Prilike i izazovi sa kojima se suočava sudstvo u 21. vijeku", u organizaciji “Furth Family Foundation”.

24-26.06.2013, Bečići, Crna Gora, Konferencija predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore.

11-12.04.2013, Rejkjavik, Island, konfrencija "Zastita ljudskih prava i medjunarodno pravo: dilema za uzdrzavanje i promociju medjunarodne intervencije", u organizaciji Instituta za kulturnu diplomatiju.

28.01.2013. Ženeva, Švajcarska, odbrana Izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori pred Komiteteom UN za ljudska prava

25.01.2013. Strazbur, Francuska, svečano otvaranje nove sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava i seminar na temu "Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima u vremenu ekonomske krize".

_________________________________________________________________________

2012.

13-14.12.2012, Prag, Republika Češka, Uspostavljanje nove mreže sudske razmjene za Centralnu i Istočnu Evropu, u organizaciji CEELI Instituta u Pragu, uz podršku Stejt Departmenta SAD.

6-7.12.2012. godine, Beč, Austrija, Seminar "Borba protiv trgovine ljudima-posljednja dostignuća, EU standardi, medjunarodna saradnja i iskustva država članica", u organizaciji TAIEX.

5-9.11.2012, Strazbur, Luksemburg, Brisel, Studijski program za zemlje Jugositočne Evrope u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer. Sastanci sa predstavnicima Evropskog suda za ljudska prava, Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (SE), komesarom za ljudska prava SE, Venecijanske komisije, Suda pravde Evropske unije, Evropskog parlamenta i OLAF-a.

26.10.2012, Pariz, Francuska, V sastanak Mreze predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije.

4-7.10.2012, Kuala Lumpur, Malezija, VI Godisnja skupstina i Generalni sastanak Medjunarodnog udruzenja antikorupcijskih organa (IAACA).

27-29.09.2012, Miločer, Budva, Konferencija za sudije "Predmeti organizovanog kriminala i korupcije-ocjena dokaza", u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i uz podrsku Ambasade SAD u Podgorici.

27.09.2012, Gozo, Malta, Godisnji sastanak CEPEJ Mreze pilot sudova.

26-27.09.2012, Milocer, Crne Gora, Sastanak ekspertskih timova o pravosudnoj saradnji u krivičnim stavrima u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji RCC Sekretarijata.

4-7.09.2012. Dablin, Republika Irska, Simpozijum sudija za evropske patente u organizaciji Evropske patentne organizacije i Vrhovnog suda Republike Irske.

14-16.05.2012, Tirana, Albanija, Konferencija šefova pravosuđa Istočne Evrope u organizaciji Instituta centralnoevropske i azijske pravne inicijative (CEELI Institut).

22-27.04.2012, Prag,Brno,Kromeriz, Ceska, Studijska posjeta "Jačanje kapaciteta Ministarstva pravde u svijetlu pristupa Evropskoj uniji – razmjena iskustava i najboljih praksi", u organizaciji Ministarstva pravde i UNDP Crna Gora.

17-18.04.2012, Sarajevo, BIH, Regionalna konfrencija "Zakonodavstvo Evropske unije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i organizovanog kriminala".

1-2.03.2012, Brisel, Belgija, seminar "Povećanje efikasnosti ovlašćenja vrhovnih upravnih sudova", u organizaciji Udruženja državnih savjeta i Mreže predsjednika vrhovnih sudova zemalja Evropske unije.

29.01.2012, Strazbur, Francuska, Evropski sud za ljudska prava, seminar i svečana sjednica: "Kako osigurati veće uključivanje nacionalnih sudova u sistem Konvencije?".

_________________________________________________________________________

2011.

5-11.12.2011, Lucknaw, Indija, XII Međunarodna konferencija šefova pravosuđa svijeta: "Primjenjivo svjetsko pravo je svakodnevna potreba za očuvanjem budućnosti dva biliona djece i generacija koje će se tek roditi", u organizaciji City Montessory School.

30.11-2.12.2011, Beograd, Srbija, sastanak Radne grupe RCC Sekretarijata.

14-17.11.2011, Hag, Holandija, "Konferencija o globalnom nasleđu MKSJ".

13-16.11.2011, Bratislava, Slovačka, studijska posjeta za obuku o pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, u organizaciji Centra za transfer iskustava o integracijama i reformama- program Ministarstva inostranih poslova Slovačke i slovačke Agencije za međunarodnu saradnju (SAIDC).

3-06.10.2011, Ankara, Turska, zvaničan posjeta Vrhovnom sudu na poziv predsjednika Vrhovnog suda Turske A. Nazim Kaynak.

21-23.09.2011, Strazbur Francuska, godišnji sastanak CEPEJ Mreže pilot sudova.

22.09.2011, Kijev, Ukrajina, okrugli sto za predsjednike Vrhovnih sudova država članica Savjeta Evrope, u okviru ukrajinskog predsjedavanja Komitetom Ministara Savjeta Evropa. Cilj okruglog stola da se evropski vrhovni sudovi približe uspostavljanju novih oblika saradnje u pogledu jačanja mehanizama zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou i smanjenju zaostataka Evropskog suda u Strazburu.

6-09.07.2011, Sarajevo, BIH, sastanak Radne grupe RCC Sekretarijata o Regionalnoj strategiji (SGRS).

7-09.07.2011, Prag, Češka, Konferencija šefova pravosuđa Istočne Evrope,  u organizaciji CEELI Instituta. Teme Konferencije: "Odnos sudske sa zakonodavnom i izvršnom vlasti", "Borba protiv korupcije i postizanje veće transparentnosti", "Rješavanje zaostalih predmeta", "Uloga i odgovornost predsjednika Vrhovnog suda".

6-8.06.2011, Beč, Austrija, zvanična posjeta Vrhovnom sudu na poziv predsjednika Vrhovnog suda Austrije, dr Irmagrd Grisz.

16-21.05.2011, Pariz i Bordo, Francuska, studijska posjeta Nacionalnoj školi za sudije i tužioce o implementaciji reformi u krivičnom postupku.

16-17.05.2011, Brisel, Belgija, trening "Međunarodni poslovni i diplomatski protokol", u organizaciji Evropske škole protokola (Europrotocol).

13.-20.05.2011, NR Kina, zvanična posjeta Vrhovnom sudu, na poziv predsjednika Vrhovnog suda Kine.

12.-14.04.2011, Atina, Grčka, Osnivačka konferencija Just Pal mreže za zemlje Centralne Azije i Evrope, u organizaciji Svjetske Banke.

28.02-3.03.2011, Trst, Italija, Unidem Kampus seminar "Nezavisnost sudija i tužilaca: Perspektive i izazovi", u organizaciji Venecijanske Komisije.

28.01.2011, Strazbur, Francuska, Evropski sud za ljudska prava, seminar i svečana sjednica tog suda: "Koje su granice evolutivnog tumačenja Konvencije?".

_________________________________________________________________________

2010.

8-15.12.2010, Lucknow, Indija, XI Međunarodna konferencija šefova pravosuđa svijeta: "Primjenjivo svjetsko pravo je svakodnevna potreba za očuvanjem budućnosti dva biliona djece i generacija koje će se tek roditi", u organizaciji City Montessory School.

15-18.12.2010, Zagreb, Hrvatska, studijska posjeta crnogorske delegacije pravosuđu Republike Hrvatske - Vrhovnom sudu, Okružnom sudu u Zagrebu, Glavnom državnom odvjetništvu i USKOK-u, u organizaciji Kancelarije UNDP.

2-3.12.2010. Luksemburg, Konferencija "Najnoviji trendovi u precedentnom pravu evropskih sudova: Koje su smjernice za budućnost?", u organizaciji EIPA (Evropski Institut za javnu upravu).

30.11-1.12.2010, Sarajevo, BIH, zajednička koordinaciona konferencija regionalnih organizacija i međunarodnih partnera u području pravosuđa, unutrašnjih poslova i bezbjedonosne saradnje i II Sastanak Radne grupe o višegodišnjoj Regionalnoj strategiji, u organizaciji RCC sekretarijata.

1-2.10.2010, Skoplje, FYROM Makedonija, "Konferencija o jačanju principa supsidijarnosti: integrisanje sudske prakse u nacionalno pravo i sudsku praksu", u organizaciji makedonskog predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope.

14-18.10.2010, Lisabon, Portugal, XV Simpozijum evropskih sudija za pravo patenta, u organizaciji Evropske organizacije za patente.

21-22.07.2010, Prag, Češka, okrugli sto "Transformacione promjene u sudskoj reformi u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi od pada Berlinskog zida, u organizaciji CEELI Instituta.

6-7.07.2010, Sarajevo, BIH, I sastanak Upravnog odbora Regionalne strategije (SGRS), u organizaciji regionalnog Savjeta za saradnju (RCC)

20-21.05.2010, Bukurešt, Rumunija, Regionalna Konferencija o antikorupciji, u organizaciji Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI).

17-19.05.2010, Varšava, Poljska, seminar o ljudskim pravima, u organizaciji OEBS.

13.04.2010, Ženeva, Švajcarska, godišnji sastanak mreže pilot sudova Komiteta Savjeta Evrope za efikasnost pravosudja (CEPEJ).

22-25.02.2010, Hag, Holandija, Konferencija "Procjena nasleđa MKSJ", u organizaciji MKSJ i suorganizaciji Vlade Holandije i Projekta za ljudska prava "Sanela Dijana Jenkins" pri Pravnom fakultetu u Los Anđelesu.

29.01.2010, Strazbur, Francuska, seminar: "Konvencija je vaša" i svečana rasprava, u organizaciji Evropskog suda za ljudska prava.

_________________________________________________________________________

2009.

11-14.12.2009, Lucknow, Indija, X Medjunarodna konferencija šefova pravosuđa svijeta: "Buđenje planetarne savjesti", u organizaciji City Montessory škole.

16-18.11.2009, Sofija, Bugarska, Regionalna radionica "Pregled saglasnosti i primjene međunarodnog pravnog poretka o međunarodnoj pravnoj saradnji -uzajamna pravna pomoć u krivičnim stvarima, zapljena i konfiskacija sredstava stečenih kriminalom i razmjena podataka iz kaznenih evidencija u okviru zemalja Jugoistočne Evrope",  u organizaciji UNODC.

18-20.11.2009, Ljubljana, Slovenija, X Plenarna konferencija Konsultativnog savjeta evropskih sudija (CCJE) i Konsultativnog savjeta evropskih tužilaca (CCPE), usvojena Deklaracija iz Bordoa: "Sudije i tužioci u demokratskom društvu" i Eksplanatorna nota Deklaracije, u organizaciji Savjeta Evrope.

13-14.11.2009, Skoplje, FYROM Makedonija, Regionalna konferencija "Pravo na suđenje u razumnom roku, u organizaciji Akademije za edukaciju sudija i tužilaca FYROM Makedonije.

2-4.11.2009, Istanbul, Turska, IV Konferencija o organizaciji Međunarodnog udruženja za sudsku administraciju (IACA).

30.06-1.07.2009, Bordo, Francuska, Konferencija na temu "Odnos između sudija i tužilaca", u organizaciji Savjeta Evrope i Nacionalne škole magistrature.

23-24.04.2009, Luksemburg, seminar „Oduzimanje imovine stečene kriminalom“, u organizaciji Evropskog Instituta za javnu upravu (EIPA).

1-7.06.2009, Ohrid, FYROM Makedonija, održana IV ljetnja škola: „Međunarodni standardi i saradnja u borbi protiv korupcije", u organizaciji Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI).

12-14.05.2009, Varšava, Poljska, seminar o ljudskim pravima:„Jačanje vladavine prava sa posebnim fokusom na efikasno upravljanje pravosuđem“, u organizaciji OSCE.