Međunarodni aktiBrionska izjava o načelima nezavisnosti sudstva

Magna Carta sudija Savjetodavnog vijeća evropskih sudija

Evropska konvencija o zaštiti ljud. prava i osnovnih sloboda