Okrugli sto na temu slobode izražavanja

04. 07. 2018.

Okrugli sto na temu „Sloboda izražavanja-Evropska konvencija o ljudskim pravima i relevantno zakonodavstvo i praksa u Crnoj Gori“, održaće se 5-6. jula, u hotelu „Park“ u Bijeloj, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Aire Centra iz Londona.

Okrugli sto će otvoriti Miraš Radović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i Biljana Braithwaite, programska menadžerka za Zapadni Balkan u AIRE centru, dok će se drugog radnog dana prisutnima obratiti Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i Alison Kemp, britanska ambasadorka u Crnoj Gori.

Sudije Vrhovnog, Apelacionog suda Crne Gore, Viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) tokom dva radna dana diskutovaće o slobodi izražavanja u članu 10 EKLJ -uslovu da svako miješanje u ostvarivanje ove slobode mora da bude u skladu sa zakonom, da ima legitiman cilj i da bude srazmjerno, izvještavanju medija o pravosudnim pitanjima – pitanjima vezana za pravo na slobodu izražavanja u članu 10 EKLJP i pravo na pravično suđenje u članu 6 EKLJP, kao i o slobodi izražavanja sudija i kritici sudova i sudija od strane advokata koji zastupaju u predmetu i drugih zainteresovanih strana. Predavač na Okruglom stolu je Mirjana Lazarova Trajkovska, bivša sudija ESLJP.

Vrhovni sud u saradnji sa AIRE Centrom, uz podršku Britanske ambasade, počev od 2015. godine, sprovodi projekat „Implementacija Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudovima u Crnoj Gori”. Cilj projekta je stvaranje pravnog prostora zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom. Indikator uspjeha projekta jeste dostignuti nivo usavršavanja sudija, posebno sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u oblasti ljudskih prava i sloboda, usvajanja evropskih standarda i njihove pune primjene u nacionalnom pravnom poretku.
 
 
Kabinet predsjednice

Predstavljanje Priručnika „Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva“

14. 06. 2018.

Predstavljanje Priručnika „Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva“ održaće se 15.06.2018. godine, u Podgorici, u hotelu „Podgorica“, sa početkom u 10.00h.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti:

1. Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore

2. Kristina Mihailović, izvršna direktorka „Udruženje roditelji"

3. Goran Kuševija, generalni direktor u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
 
Priručnik „Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva“ rezultat je saradnje Vrhovnog suda i nevladine organizacije „Udruženje roditelji“ koja je uspostavljena u  januaru ove godine potpisivanjem memoranduma. Vrhovni sud je obezbijedio stručnu pomoć za izradu informacija koje se odnose na postupanje sudova u bračnim sporovima.

Cilj Memoranduma je obezbjeđenje najboljeg interesa djece i podrške za unapređenje prava roditelja u Crnoj Gori i jačanje saradnje sudstva sa civilnim sektorom.
 
Kabinet predsjednice
 

Predsjednica Vrhovnog suda na proslavi 150 godina Državnog savjeta Republike Turske

09. 05. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica 10-14. maja, u Ankari, učestvuje na Međunarodnom simpozijumu organizovanom u čast proslave 150 godina Državnog savjeta Republike Turske, na poziv njegove predsjednice Zerrin Gungor.
 
Međunarodnom simpozijumu prisustvuju predsjednici vrhovnih sudova, pravosudni zvaničnici i akademici iz Evrope i Azije, koji će diskutovati o značaju, obimu, efikasnosti, savjetodavnoj i revizijskoj funkciji administrativnih sudova.
 
Učešće predsjednice Vrhovnog suda nastavak je kvalitetne međunarodne saradnje sa najvišim turskim pravosudnim institucijama koja je ustanovljena 2011. godine.
 
Kabinet predsjednice
 

Predstavljanje Programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji

27. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica govoriće danas u Podgorici na predstavljanju Programa obuke za 2018. godinu o međunarodnoj pravosudnoj saradnji.

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Ministarstvom pravde i projektom EURoL II (Podrška Evropske unije vladavini prava), organizuje prezentaciju izvještaja međunarodnog eksperta koji se odnosi na procjenu potrebe za obukama u oblasti međunarodne pravne saradnje i predstavljanju programa obuka na polju međunarodne pravne saradnje.

Cilj obuka je unapređenje znanja nosilaca pravosudne funkcije u implementaciji instrumenata EU u oblasti međunarodne pravne saradnje, što će biti obaveza Crne Gore po pristupanju EU. Programom obuke je predviđeno da se na nivou svih prvostepenih i drugostepenih sudova odredi jedan sudija koji će pohađati sve module obuke, a koji će potom biti kontakt osoba za međunarodnu pravnu saradnju.

Prezentacija će se održati 27. aprila 2018. godine u Podgorici, u hotelu Podgorica, sa početkom u 11.00h.
 
Kabinet predsjednice

Okrugli sto “Reforma pravosuđa u Crnoj Gori - dostignuća, izazovi i perspektive“

22. 03. 2018.

Okrugli sto “Reforma pravosuđa u Crnoj Gori - dostignuća, izazovi i perspektive“  održaće se u ponedeljak, 26.03.2018. godine, u hotelu „Hilton“ u Podgorici, sa početkom u 9h.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti:
  1. Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore
  2. Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Crne Gore
  3. Aivo Orav, ambasador EU i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori
  4. Ivica Stanković, vrhovni državni tužilac
  5. Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore
  6. Angela Longo, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici
O dostignućima, izazovima i perspektivama reforme crnogorskog pravosuđa ispred Vrhovnog suda govoriće sekretarka Sanja Boreta, u diskusiji u kojoj će uzeti učešća i predstavnici Ministarstva pravde, Sudskog savjeta, Državnog tužilaštva, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Advokatske komore i nevladinih organizacija Centar za monitoring i Centar za građansko obrazovanje.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije