Početak gradnje stambenih objekata za sudije i zaposlene u sudstvu

20. 09. 2018.


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, prisustvovaće 21. septembra 2018. godine, u 14:00 časova polaganju kamena temeljca za izgradnju stambenih objekata za sudije i zaposlene u sudstvu.

Svečanom polaganju kamena temeljca prisustvovaće i potpredsjednik Vlade i ministar pravde, gdin Zoran Pažin, članovi Sudskog savjeta Crne Gore, gradonačelnik Podgorice, gdin Ivan Vuković, kao i predstavnici Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju i kompanije koja će izvoditi radove.

Projekat izgradnje stambenih objekata je rezultat saradnje Vrhovnog suda Crne Gore, Sudskog savjeta Crne Gore i Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, čiji je cilj rješavanje stambenih potreba sudija i zaposlenih u sudstvu. Investicija izgradnje stambenih objekata je vrijedna oko 7 miliona eura.

Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da prisustvuju najavljenom događaju, koji će se održati na lokaciji ulica Miloša Obilića, na potezu od raskrsnice ulice Zmaj Jovine ka raskrsnici ulice Radovana Zogovića (Stari Aerodrom).
 
Kabinet predsjednice

Nacionalna konferencija "Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i buduće perspektive"

18. 09. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, govoriće u srijedu, 19. septembra 2018. godine, u 10:00 časova na Nacionalnoj konferenciji "Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i buduće perspektive", koju organizuje Centar za demokratiju i ljudska prava u Podgorici (Hotel Centre Ville).

Pored predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, učesnicima konferencije će se obratiti i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, gđa Anđela Longo i šef Programa za vladavinu prava za Jugoistočnu Evropu Konrad Adenauer fondacija, gdin Hartmut Rank.

Kabinet predsjednice 


Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Škole za pravosuđe Italije

14. 09. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, govoriće u ponedeljak, 17. septembra 2018. godine, na potpisivanju Sporazuma o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Škole za pravosuđe Italije, koje će se održati u Podgorici (Hotel Hilton), sa početkom u 13:00 časova.

Pored predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, prisutnima će se obratiti i ostali visoki predstavnici crnogorskog pravosuđa, a više informacija o samom Sporazumu će pružiti predstavnici Centra i Škole za pravosuđe Italije.
 
 
Kabinet predsjednice
 

Konferencija sudija

04. 09. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sazvala je Konferenciju sudija za 05.09.2018. godine. Za Konferenciju je predložen sledeći Dnevni red:
 
1. Izbor Radnog predsjedništva.
2. Izbor zapisničara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Konferencije sudija od 01.06.2018. godine.
4. Izbor predsjednika Komisije za Etički kodeks sudija (iz reda članova Sudskog savjeta koji nisu iz      reda sudija).
5. Tekuća pitanja.

Konferencija sudija će se održati KIC "Budo Tomović" u Podgorici, sa početkom u 11h.

 
Kabinet predsjednice

 


Okrugli sto na temu slobode izražavanja

04. 07. 2018.

Okrugli sto na temu „Sloboda izražavanja-Evropska konvencija o ljudskim pravima i relevantno zakonodavstvo i praksa u Crnoj Gori“, održaće se 5-6. jula, u hotelu „Park“ u Bijeloj, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Aire Centra iz Londona.

Okrugli sto će otvoriti Miraš Radović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i Biljana Braithwaite, programska menadžerka za Zapadni Balkan u AIRE centru, dok će se drugog radnog dana prisutnima obratiti Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i Alison Kemp, britanska ambasadorka u Crnoj Gori.

Sudije Vrhovnog, Apelacionog suda Crne Gore, Viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) tokom dva radna dana diskutovaće o slobodi izražavanja u članu 10 EKLJ -uslovu da svako miješanje u ostvarivanje ove slobode mora da bude u skladu sa zakonom, da ima legitiman cilj i da bude srazmjerno, izvještavanju medija o pravosudnim pitanjima – pitanjima vezana za pravo na slobodu izražavanja u članu 10 EKLJP i pravo na pravično suđenje u članu 6 EKLJP, kao i o slobodi izražavanja sudija i kritici sudova i sudija od strane advokata koji zastupaju u predmetu i drugih zainteresovanih strana. Predavač na Okruglom stolu je Mirjana Lazarova Trajkovska, bivša sudija ESLJP.

Vrhovni sud u saradnji sa AIRE Centrom, uz podršku Britanske ambasade, počev od 2015. godine, sprovodi projekat „Implementacija Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudovima u Crnoj Gori”. Cilj projekta je stvaranje pravnog prostora zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom. Indikator uspjeha projekta jeste dostignuti nivo usavršavanja sudija, posebno sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u oblasti ljudskih prava i sloboda, usvajanja evropskih standarda i njihove pune primjene u nacionalnom pravnom poretku.
 
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije