"Otvorena vrata" - Studenti pravnih fakulteta iz Njemačke u posjeti Vrhovnom sudu

25. 05. 2018.

Studenti pravnih fakulteta iz Njemačke u okviru ELSA organizacije iz Frankfurta posjetili su danas Vrhovni sud Crne Gore. Delegaciju su ispred Vrhovnog suda primili sekretarka Sanja Boreta i savjetnik Boško Bašović.
 
Tokom posjete, sekretarka Boreta upoznala je studente s reformom pravosuđa, organizacijom i nadležnostima sudova, rezultatima rada ostvarenim u 2017. godini, sa posebnim osvrtom na napredak ostvaren u oblastima efikasnosti i transparentnost rada i usaglašenosti nacionalne sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Savjetnik Bašović je studentima približio proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i napredak sudova ostvaren u pregovaračkom poglavlju 23 „Pravosuđe i temeljna prava“.
 
Postavljajući brojna pitanja iz domena sudske nadležnosti, studenti su imali prilike da se bliže informišu o ostvarenim rezultatima u oblastima dužine trajanja sudskog postupka, izrade odluka u zakonskom roku, ali i o predmetima ratnih zločina, korupcije, napada na novinare i imovinu medija.

Tokom posjete Vrhovnom sudu, studenti pravnih fakulteta obišli su i Veliku sudnicu Višeg suda u Podgorici.
 
Kabinet predsjednice

"Otvorena vrata" – polaznici Policijske akademije u posjeti Vrhovnom sudu

25. 12. 2017.

Vrhovni sud Crne Gore u okviru dana "Otvorenih vrata" ugostio je danas direktora i polaznike druge godine Policijske akademije iz Danilovgrada.

Predsjednica Vrhovnog suda predočila je polaznicima Policijske akademije rezultate rada sudova, strateške ciljeve i izazove u funkcionisanju sudske grane vlasti. Istakla je da u procesu pristupanja Evropskoj uniji crnogorsko sudstvo zadovoljno ocjenama Evropske komisije, naglasivši da je domaće sudstvo efikasno i efektivno, ali da i dalje treba raditi na jačanju njegove pouzdanosti. Posebna pažnja posvećuje se ujednačavanju sudske prakse, za šta u Vrhovnom i svim većim sudovima postoje posebna odeljenja. Budućim policijskim službenicima predočila je značaj njihovog poziva koji je kao i sudijski u skorije vrijeme podložan neprimjerenim napadima, a koje treba zaštiti adekvatnom kaznenom politikom.

Predsjednica Medenica je upoznala goste sa istraživanjem Svjetske banke po kojem 59% građana ima povjerenje u nacionalni sudski sistem. Najavila je usvajanje Komunikacionog protokola koji će ojačati saradnju sudova sa medijima, ali i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Policijskom akademijom u januaru 2018. godine.

Direktor Policijske akademije Boban Šaranović zahvalio se na mogućnosti da kroz aktivnost Otvorena vrata polaznici Akademije neposredno čuju sudijska iskustva i rezultate, čime Vrhovni sud i Policijska akademija uspostavljaju kvalitetnu međuinstitucionalnu saradnju. Mišljenja je da će saradnja, koja će se valorizovati kroz predavanja crnogorskih sudija i praćenje suđenja u sudovima različitih nadležnosti, biti od neprocjenjivog značaja za praktično znanje polaznika, od čije zakonitosti u budućem radu zavisi i kvalitet sudskog postupka i odluka.
 
Predsjednica Vrhovnog suda je odgovarala na mnogobrojna pitanja polaznika Policijske akademije koja su se odnosila na percepciju javnosti o radu sudova, dužini sudskih postupaka i načinu realizacije budućih predavanja i praćenja suđenja.
 
Kabinet predsjednice
 

"Otvorena vrata" – polaznici Policijske akademije u posjeti Vrhovnom sudu

Obraćanje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice - audio zapis

25. 12. 2017.

 
AUDIO: ♠ 26-12-2017-audio.mp3 ♠

 

"Otvorena vrata" – polaznici Policijske akademije u posjeti Vrhovnom sudu

22. 12. 2017.

Vrhovni sud Crne Gore organizuje dan "Otvorenih vrata" za polaznike Policijske akademije iz Danilovgrada u ponedeljak, 25. decembra 2017. godine, sa početkom u 13.00h. 

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica predočiće budućim policijskim službenicima rezultate rada sudova, strateške ciljeve i izazove u funkcionisanju sudske grane vlasti i odgovarati na pitanja polaznika Policijske akademije, a koje će predvoditi direktor Boban Šaranović.

Pozivamo novinare/snimatelje Vašeg medija da prisustvuju najavljenom događaju koji će se održati u Svečanoj sali Vrhovnog suda, Njegoševa ulica broj 10, u Podgorici.

Iz logističkih razloga preporučujemo da novinari/snimatelji budu u Svečanoj sali najkasnije do 12.45h.
 
Kabinet predsjednice

"Otvorena vrata" - predstavnici CANU u posjeti Vrhovnom sudu

 

12.12.2016.

Crnogorsko sudstvo na putu transformacije i reforme po standardima uspostavljenim od strane Evropske komisije i njenim smjernicama, došlo je do nivoa, da u zadnjem Izvještaju bude najbolje ocijenjeno sudstvo od svih sedam država kandidata. To daje nadu da uz dodatno angažovanje i podizanje nivoa povjerenja građana u rad sudstva, uskoro možemo biti primljeni u veliku porodicu Evropskih naroda.

Crnogorsko sudstvo ima potrebu da spozna kako građani Crne Gore doživljavaju crnogorsko sudstvo i u kom pravcu treba određene stvari mijenjati ili ih pak činiti kvalitetnijim, da bi imali očekivani kvalitet pravde i vladavinu prava u mjeri očekivanja građana.

Povedeni tom potrebom, Vrhovni sud Crne Gore je kroz aktivnost “Otvorena vrata”, pozvao akademsku zajednicu kroz predstavnike Crnogorske akademije nauka i umjetnosti(CANU) da kroz interaktivni dijalog čuju i njihovo mišljenje.

 
Tim povodom, delegacija Vrhovnog suda Crne Gore, na čelu sa predsjednicom suda Vesnom Medenicom, sastala se danas sa predstavnicima CANU, kako bi se sagledale mogućnosti za saradnju između ove dvije institucije, od kojih jedna dijeli pravdu, a druga znanje, u cilju  podizanje pravne kulture na jedan viši nivo, a da to nije samo nivo znanja i profesionalnosti, već i razumijevanje vremena u kome živimo. Tom prilikom, iskristalisale su se konkretne ideje za buduću saradnju, u vidu projekata i planova koji će koristiti i nauci i pravosuđu.

Predsjednica Medenicaupoznala je akademike sa reformskim procesom u sudskoj grani vlasti, naglasivši da je od neefikasnog, ne transparetnog, dugotrajnog sudovanja došlo do najbolje ocijenjenog sudstva u regionu od strane Evropske Komisije. Takođe, sudska vlast želi da poveća transparentnost i da građani znaju šta je to sve što sudovi rade, i u tom smislu, planira se izrada Komunikacione strategije radi podizanja povjerenja javnosti u rad sudova.
 
 
Crnogorski akademici su izrazili zadovoljstvo napretkom koje je sudstvo ostvarilo tokom poslednjih godina, i istakli da je značaj i uloga institucija u Crnoj Gori veoma važno pitanje, naročito Vrhovnog suda i Akademije, i da u budućem periodu predstoji obaveza da se na viši nivo podigne status ljudi koji rade u tim institucijama. Smatraju da je Vrhovni sud institucija koja se sve više otvara prema pravnim fakultetima i studentima, i od velikog značaja je saradnja Akademije sa  Vrhovnim sudom  prilikom projekata od značaja za zajednički rad. Predsjednik CANU, naveo je osnivanje Leksikografskog centra u okviru Akademije, koji će se baviti izdanjima leksikona, rečnika i enciklopedije, i tu vidi mogućnost zajedničke saradnje kod izrade Leksikona pravnika i Leksikona pravne i političke kulture Crne Gore. Naglasio je da se bez pomoći sudija Vrhovnog suda, te knjige ne mogu uraditii. Takođe, aktivnost CANU biće usmjerena i na izradu velikog civilnog kodeksa-crnogorskog građanskog zakonika, kojim bi se pojasnile neke odredbe, proširile na sada aktuelna lična prava, povrede tih prava, i tu će sigurno biti potrebna pomoć Vrhovnog suda. Nadalje, CANU tokom 2018. godine namjerava da obilježi 130 godina Opšteg imovinskog zakonika, i jubilarno izdanje OIZ-a bi sadržalo određene priloge, pa se i u tom dijelu ukazuje prostor za saradnju kroz pripremu navedenog izdanja
 
Zaključak sastanka je da je ovaj susret bio veoma koristan, da postoji puno razloga da se aktivira saradnja za koju su svi veoma zainteresovani i da se sadejstvom zajedničkih  ovlašćenja može dosta toga učiniti, kako bi se institucije dodatno osnažile.  
 
Kabinet predsjednice