Saopštenje za javnost

02. 06. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica posjetili su danas Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, i razgovarali sa predsjednicom Upravnog odbora Centra Senkom Danilović i načelnicama odjeljenja za kontinuiranu obuku i inicijalnu obuku, Mašom Adžić i Marinom Pejović.

Imajući u vidu preporuke Evropske komisije i privremena mjerila iz pregovaračkog poglavlja 23, da Crna Gora uspostavlja početni bilans ostvarenih rezultata u postavljanju sudija i tužilaca na osnovu jedinstvenog, državnog, transparentnog sistema osnovanog na zaslugama i obezbjeđuje da kandidati za sudije i tužioce prođu obaveznu inicijalnu obuku u Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije prije imenovanja, na nedavnom održanom sastanku Sudskog savjeta dogovoreno je da se inteziviraju sastanci sa Centrom i sagledaju rezultati dosadašnjih obuka, sve sa ciljem unapređenja saradnje.

Sagovornici su zajednički ocijenili da aktivnosti i programi koje realizuje Centar doprinose usavršavanju znanja i vještina nosilaca pravosudne funkcije, kao i posvećenost u ispunjavanju sve većeg broja zahtjeva koji se postavlja pred pravosuđe u svakom društvu zasnovanom na vladavini prava. Kao jedna od važnih stavki u jačanju nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, prepoznata je potreba za edukacijom o novim propisima kojim se na drugačiji način reguliše disciplinska odgovornost sudija i državnih tužilaca i ocjenjivanje profesionalnog rada sudija. Te vrste treninga Centar je organizovao uz TAIEX podršku i bile su  namijenjene članovima Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta, disciplinskih vijeća, komisija za ocjenjivanje i disciplinskim tužiocima, naglašeno je tokom sastanka, a u narednom periodu će biti organizovane kroz komponentu zajedničkog projekta EU i Savjeta Evrope, Horizontalni mehanizam – Jačanje odgovornosti u pravosudnom sistemu.

Iskoristili su priliku i ujedno tokom posjete obišli polaznike inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce - Modul: Evropsko pravo.

U protekloj godini obuku je prošlo oko 249 sudija i 115 državna tužioca, a o svim seminarima, konferencijama i dugim edukativnim programima obavještavani su blagovremeno, kako bi njihove sudijske i tužilačke dužnosti i obaveze mogli blagovremeno ispunjavati s jedne strane, a sa druge ispoštovati saradnju sa međunarodnim partnerima koji podržavaju ove aktivnosti i djelatnost Centra.

Predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica pohvalili su rad Centra i dobru saradnju koju imaju, izrazivši očekivanje da će se u budućem periodu zajedničkim, dodatnim  naporima podsticati nosioci pravosudne funkcije da efektivnije učestvuju u svim, kako ponuđenim obukama, tako i u okviru inicijalnih i kontinuiranih obuka.
 

Pododbor za pravdu, slobodu i bezbjednost

14. 03. 2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, i sudija Vrhovnog suda, Radule Kojović,  učestvovali su na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, koji je danas počeo u Podgorici.  
 
Kroz Pododbor za pravdu, slobodu i bezbjednost održavaju se bilateralni sastanci crnogorskih sa ekspertima Evropske komisije, i tom prilikom predstavnici EK su u prilici da u neposrednom razgovoru pitaju i dobiju odgovore i pojašnjenja oko najvažnijih pitanja u pravosuđu Crne Gore.  

U ime crnogorskog pravosuđa, predsjednica Medenica je predstavila postignute rezultate u oblasti reforme pravosuđa, statistiku o radu sudova tokom 2016.godine, a govorila je i o primjeni novog Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, u dijelu izbora, ocjenjivanja i napredovanja  sudija, rezultatima pilot projekta koji je povodom ocjenjivanja sudija sproveden u Osnovnom sudu u Nikšiću , kao i  o reformi sudova za prekršaje.

.
KABINET PREDSJEDNICE

 

Ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori posjetio Vrhovni sud

06. 03. 2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, sastala se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Crnoj Gori, Nj.E. Sergejem Nikolaevičem Gricajem, u duhu nastavka bilateralne pravosudne saradnje između Vrhovnog suda Crne Gore i Vrhovnog suda Ruske Federacije, koji su 2009. godine potpisali Sporazum o saradnji.  

Povod posjete ambasadora Gricaja, je pismo koje je predsjednica Medenica uputila predsjedniku Vrhovnog suda Ruske Federacije, Vjačeslavu M. Lebedevu, kojim  ističe  potrebu i nužnost  da se ova saradnja intenzivira, kroz uzajamne posjete delegacija, kako bi se razmijenila iskustva u skladu sa ugovorenim oblastima i drugim pravnim dilemama koje se delegacijima pokažu značajnim.

Cijeneći značajna tehnološka dostignuća u dijelu elektronskog upravljanja predmetima, i primjenu informacionih tehnologija u čemu Vrhovni sud Ruske Federacije ima vodeću ulogu, ističe se posebna potreba  crnogorske delegacije da u toj oblasti razmijeni iskustva.  
 
 
                                                                                                                    KABINET PREDSJEDNICE
 
 

Konferencija o upravljanju sudovima

27. 02. 2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, učestvuje na dvodnevnoj Konferenciji o upravljanju sudovima, koja je danas počela u Kolašinu.  Ovaj događaj organizovao  je Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Predsjednica Medenica svečano je otvorila skup, a tokom daljeg rada Konferencije, imala je izlaganje pod nazivom ” Predsjednici i njihov neophodni aktivizam na polju unifikacije sudske prakse, jačanja pravne sigurnosti i primjene evropskih pravnih standarda” .     

Moderno sudstvo i evropski standardi o transparentnosti, donijeli su potrebu za sofisticiranim menadžmentom, koji mora biti osnažen profesionalnim sudskim savjetnicima, koji će predsjednicima pomagati u svakodnevnom radu i savjetovati ih o najvažnijim pravosudnim temama. U tom smislu, kreiranje i sprovođenje kadrovske politike, te konstantna ulaganja u vještine zaposlenih, stavljaju u centar sve sposobnosti koje predsjednik suda mora imati: liderstvo, timski rad, vještine interne i eksterne komunikacije, etiku, disciplinu, primjenu tehnoloških sredstava, vršenje više poslova istovremeno, i mnoge druge, istakla je predsjednica u svom izlaganju.

Konferencija je okupila predstavnike na najvišem nivou: predsjednike crnogorskih sudova, predsjednika  Vrhovnog suda Republike Hrvatske, bivše predsjednike Vrhovnog suda Republike Srbije i Republike Slovenije, kao i sudije  sudova iz SAD-a.

 
                                                                                                            KABINET PREDSJEDNICE

Sistem formalnog ocjenjivanja sudija u Crnoj Gori

24. 02. 2017.


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica imala je danas uvodno izlaganje na Trećem konsultativnom sastanku sa sudijama: ”Sistem formalnog ocjenjivanja sudija u Crnoj Gori- iskustva i izazovi”, a koji je organizovan od strane Savjeta Evrope u Crnoj Gori. Takođe, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i član Vijeća sudija za ocjenjivanje sudija Osnovnog suda u Nikšiću, gospodin Radule Kojović, predstavio je rezultata testiranja sistema ocjenjivanja sudija sprovedenog u Osnovnom sudu u Nikšiću.  

Sistem ocjenjivanja u Crnoj Gori mora uzeti u obzir sve izazove sa kojima su se susrele susjedne države i usredsrijediti se na to da ocjenjivanjem sudija pojačamo kvalitet pravde, bez narušavanja sudijske nezavisnosti, stimulišući svakog sudiju da bolje radi u već složenoj sudijskoj okolini i podižući pitanje odgovornosti u slučajevima gdje je to neophodno, istakla je predsjednica Medenica.

Na kraju izlaganja, predsjednica Vrhovnog suda, izrazila je  uvjerenje da će Vrhovni sud Crne Gore, kroz učešće svojih predstavnika u Komisiji za ocjenjivanje, nastaviti sa svojim radom na stvaranju pravednog sistema i zdrave klime za ocjenjivanje crnogorskih sudija.


 
                                                                                                                    KABINET PREDSJEDNICE

Ostale informacije