KONFERENCIJA VRHOVNIH SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I DRŽAVA KANDIDATA

19. 09. 2016.

Povodom obilježavanja jubileja decenije od obnove crnogorske nezavisnosti,  Vrhovni sud Crne Gore, uz podršku Ambasade SAD-a u Crnoj Gori, organizovao je Konferenciju Vrhovnih sudova država članica Evropske Unije i država kandidata, koja je danas počela na Cetinju, u "Vladinom domu", i trajaće do 22. septembra 2016. godine. Tema konferencije je "Uloga Vrhovnih sudova u kreiranju sudske prakse-harmonizacija, kao i izgradnja povjerenja javnosti u pravosuđe, saradnja sa medijima i upoznavanje javnosti sa radom sudova.

U uvodnim izlaganjima,  predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, predstavila je  desetogodišnji reformski proces kroz koji je prošlo crnogorsko pravosuđe, kao  i postignute rezultate, a koji su uslov za ulazak naše zemlje u Evropsku Uniju.  Osim predsjednice Medenice, u uvodnim izlaganjima, prisutnima su se obratiti ministar pravde, gospodin Zoran Pažin, kao  i  Dr. B. Bix Aliu, otpravnik poslova u Ambasadi SAD-a u Podgorici.

Prvog dana Konferencije, predsjednica Medenica, imala je izlaganje na temu: ” Evropski put pravosuđa država Zapadnog Balkana”, dok će tokom daljeg rada, predstavnici najviših sudskih instanci imati prilike da razgovaraju o brojnim temama. uključujući: sličnosti i razlike pravosudnih sistema, dobre prakse za kvalitet pravde, uloga Vrhovnih sudova u kreiranju sudske prakse, kao i izgradnja povjerenja javnosti u pravosuđe i saradnja sa medijima.

Delegaciju crnogorskog pravosuđa, kao i predstavnike najviših sudskih instanci iz zemalja Evropske Unije i država kandidata, danas je primio predsjednik države, gospodin Filip Vujanović.
 

Ostale informacije