Memorandum o saradnji Vrhovnog suda Crne Gore i NVO CeMI i Juventasa

08. 12. 2016.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, potpisala je danas Memorandum o saradnji sa NVO “Centar za monitoring i istraživanje(CeMI)”, i NVO “Juventas”,  povodom realizacije projekta “Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore”. Cilj projekta je doprinos smanjenju stepena kršenja ljudskih prava i diskriminacije ranjivih grupa u Crnoj Gori, kroz prikupljanje podataka i dokaza na temelju slučajeva iz sudske prakse.

Predsjednica Medenica, istakla je da, prateći aktivno trendove demokratskog društva, u kojem posebnu ulogu imaju nevladine organizacije, Vrhovni sud je u stranama potpisnicima ovog Memoranduma  prepoznao dobre partnere za realizaciju još jednog projekta. U tom smislu, izrazila je nadu da će ovaj Memorandum o saradnji, podržan kapacitetima svih strana potpisnica, najviše koristiti ciljnim grupama projekta, a to su osobe sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, korisnici psihoaktivnih supstanci i pripadnici LGBTQ populacije.

Ostale informacije