OKRUGLI STO O PRIMJENI EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

10. 11. 2016.

Vrhovni sud Crne Gore, u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, organizovao je dvodnevni Okrugli sto na temu “ Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima u sudovima u Crnoj Gori – aktuelna pitanja”, koji je danas počeo u Kolašinu. Skup su otvorili predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, Gavin Vesej, zamjenik britanskog ambasadora u Crnoj Gori, kao i programski menadžer za Zapadni Balkan  AIRE Centra iz Londona, Biljana Brajtvejt.
 
Okrugli sto je bio posvećen  članu 8 Konvencije koji se odnosi na pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, sa posebnim osvrtom na nacionalnu bezbjednost kao legitimni cilj ograničavanja prava na privatni i porodični život, kao i članu 11 koji garantuje pravo na slobodu okupljanja i udruživanja, sa fokusom na ograničenja u interesu nacionalne ili javne bezbjednosti.  
Predavači su bili: Nebojša Vučinić,  sudija Evropskog suda za ljudska prava, Nuala Mole, viši advokat, AIRE Centra iz Londona, kao i Svetlana Budisavljević, sudija Upravnog suda Crne Gore.
 
                                                                                                         KABINET PREDSJEDNICEOstale informacije