Otvorena vrata - predstavnici CANU u posjeti Vrhovnom sudu

12.12.2016.

Crnogorsko sudstvo na putu transformacije i reforme po standardima uspostavljenim od strane Evropske komisije i njenim smjernicama, došlo je do nivoa, da u zadnjem Izvještaju bude najbolje ocijenjeno sudstvo od svih sedam država kandidata. To daje nadu da uz dodatno angažovanje i podizanje nivoa povjerenja građana u rad sudstva, uskoro možemo biti primljeni u veliku porodicu Evropskih naroda.

Crnogorsko sudstvo ima potrebu da spozna kako građani Crne Gore doživljavaju crnogorsko sudstvo i u kom pravcu treba određene stvari mijenjati ili ih pak činiti kvalitetnijim, da bi imali očekivani kvalitet pravde i vladavinu prava u mjeri očekivanja građana.

Povedeni tom potrebom, Vrhovni sud Crne Gore je kroz aktivnost “Otvorena vrata”, pozvao akademsku zajednicu kroz predstavnike Crnogorske akademije nauka i umjetnosti(CANU) da kroz interaktivni dijalog čuju i njihovo mišljenje.

 
Tim povodom, delegacija Vrhovnog suda Crne Gore, na čelu sa predsjednicom suda Vesnom Medenicom, sastala se danas sa predstavnicima CANU, kako bi se sagledale mogućnosti za saradnju između ove dvije institucije, od kojih jedna dijeli pravdu, a druga znanje, u cilju  podizanje pravne kulture na jedan viši nivo, a da to nije samo nivo znanja i profesionalnosti, već i razumijevanje vremena u kome živimo. Tom prilikom, iskristalisale su se konkretne ideje za buduću saradnju, u vidu projekata i planova koji će koristiti i nauci i pravosuđu.

Predsjednica Medenicaupoznala je akademike sa reformskim procesom u sudskoj grani vlasti, naglasivši da je od neefikasnog, ne transparetnog, dugotrajnog sudovanja došlo do najbolje ocijenjenog sudstva u regionu od strane Evropske Komisije. Takođe, sudska vlast želi da poveća transparentnost i da građani znaju šta je to sve što sudovi rade, i u tom smislu, planira se izrada Komunikacione strategije radi podizanja povjerenja javnosti u rad sudova.
 
 
Crnogorski akademici su izrazili zadovoljstvo napretkom koje je sudstvo ostvarilo tokom poslednjih godina, i istakli da je značaj i uloga institucija u Crnoj Gori veoma važno pitanje, naročito Vrhovnog suda i Akademije, i da u budućem periodu predstoji obaveza da se na viši nivo podigne status ljudi koji rade u tim institucijama. Smatraju da je Vrhovni sud institucija koja se sve više otvara prema pravnim fakultetima i studentima, i od velikog značaja je saradnja Akademije sa  Vrhovnim sudom  prilikom projekata od značaja za zajednički rad. Predsjednik CANU, naveo je osnivanje Leksikografskog centra u okviru Akademije, koji će se baviti izdanjima leksikona, rečnika i enciklopedije, i tu vidi mogućnost zajedničke saradnje kod izrade Leksikona pravnika i Leksikona pravne i političke kulture Crne Gore. Naglasio je da se bez pomoći sudija Vrhovnog suda, te knjige ne mogu uraditii. Takođe, aktivnost CANU biće usmjerena i na izradu velikog civilnog kodeksa-crnogorskog građanskog zakonika, kojim bi se pojasnile neke odredbe, proširile na sada aktuelna lična prava, povrede tih prava, i tu će sigurno biti potrebna pomoć Vrhovnog suda. Nadalje, CANU tokom 2018. godine namjerava da obilježi 130 godina Opšteg imovinskog zakonika, i jubilarno izdanje OIZ-a bi sadržalo određene priloge, pa se i u tom dijelu ukazuje prostor za saradnju kroz pripremu navedenog izdanja
 
Zaključak sastanka je da je ovaj susret bio veoma koristan, da postoji puno razloga da se aktivira saradnja za koju su svi veoma zainteresovani i da se sadejstvom zajedničkih  ovlašćenja može dosta toga učiniti, kako bi se institucije dodatno osnažile.  
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije