Predsjednica Vrhovnog suda gostujući predavač na Fakultetu pravnih nauka UDG-a

08. 12. 2016.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, održala je danas predavanje na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica  na  temu ”Krivični postupak, struktura i transparentnost” .
Studenti i svi zainteresovani, imali su priliku, da se neposredno od predsjednice najviše sudske instance, upoznaju sa osnovnim institutima krivično procesnog prava, kao  i da im se osim teorijskog aspekta objasni tok krivičnog postupka kroz sve njegove faze, sa fokusom na praktična znanja i iskustva.
Predsjednica Medenica, govorila je i o tome šta sve podrazumijeva transparentnost rada sudova,  ističući da je to jedan od načina za postizanje povjerenja koje građani imaju u rad sudova. Crnogorsko pravosuđe poslednjih godina ostvarilo je veliki napredak u dijelu transparentnosti i naglasila je  da je Vrhovni sud  najotvorenija sudska instanca i primjer nižestepenim sudovima kako treba njegovati proaktivan pristup, saradnju sa medijima i učiniti svoj rad vidljivim građanima  Crne Gore.

                                                                                                           KABINET PREDSJEDNIKA
 
                  
 
 

 

Ostale informacije