Predsjednica Vrhovnog suda gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore

20. 12. 2016.Na poziv studentske organizacije “Adamas”, koja postoji u okviru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore,  predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, održala je danas predavanje na tom fakultetu, i upoznala polaznike Škole prirodnog prava  sa radom najvišeg suda u državi. Takođe, predavanje je održao i sudija Vrhovnog suda Crne Gore, gospodin Miraš Radović. Cilj projekta “Škola prirodnog prava” je da studenti kroz predavanja eminentnih stručnjaka steknu i praktična znanja, i da se podstaknu na kreativno mišljenje, stvaralaštvo i stručni rad.  

Polaznici Škole, imali su priliku, da se neposredno od predsjednice najviše sudske instance, upoznaju sa organizacijom i nadležnostima Vrhovnog suda, načinom na koji se predmeti dodjeljuju u rad putem slučajne dodjele predmeta, kao i da im se predoči zahtjevan reformski proces koji je prošlo crnogorsko pravosuđe poslednjih godina. Takođe, predsjednica Medenica, govorila je i o tome šta sve podrazumijeva transparentnost rada sudova, ističući da je to jedan od načina za postizanje povjerenja koje građani imaju u rad sudova. Crnogorsko pravosuđe poslednjih godina ostvarilo je veliki napredak u dijelu transparentnosti i naglasila je  da je Vrhovni sud  najotvorenija sudska instanca i primjer nižestepenim sudovima kako treba njegovati proaktivan pristup, saradnju sa medijima i učiniti svoj rad vidljivim građanima  Crne Gore.

Sudija Miraš Radović, koji je i predsjednik Odjeljenja za praćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije, govorio je o značaju prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i njenoj primjeni od strane crnogorskih sudova, kao i o edukacijama koje se realizuju u cilju stručnog osnaživanja kapaciteta predstavnika sudstva na polju primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima. Nadalje, osvrnuo se i na primjenu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, odnosno na djelotvornost pravnih sredstava koja su garantovana ovim Zakonom.
 
Nakon održanih predavanja, uslijedilo je veliko interesovanje studenata, iskazano kroz značajan broj postavljenih pitanja, što vodi zaključku da ovakva vrsta predavanja doprinosi kvalitetu pravničkog obrazovanja, i omogućava da se studenti na  neposredan način upoznaju sa praksom buduće profesije.


 
 
 
KABINET PREDSJEDNICE
 
 
 
 

Ostale informacije