Predsjednica Vrhovnog suda na otvaranju sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava

27. 01. 2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, i sudija Vrhovnog suda, Miraš Radović,  prisustvovali su danas svečanoj sjednici Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u Strazburu, na poziv predsjednika suda Gvida Rajmondija.

Nakon svečanog otvaranja nove sudijske godine, održan je seminar na temu " Zabrana protjerivanja kao princip međunarodnog prava i uloga sudstva u njegovoj implementaciji”. U okviru glavne teme, održane su i dvije radionice "Procjena kredibiliteta tražilaca azila: teret dokazivanja i granice ispitivanja Evropskog suda za ljudska prava" i "Prijem migranata: materijalne i proceduralne garancije za smještaj migranata".

Osim predsjednika i sudija ESLJP, na seminaru su govorili i predsjednik Međunarodnog krivičnog suda, Specijalni izvjestilac UN-a o ljudskim pravima migranata, predsjednik Nacionalnog tribunala za azilante Republike Francuske, kao i predsjednik Apelacionog suda za migracije Kraljevine  Švedske.  
 
 
                                                                                                                 KABINET PREDSJEDNICE

Ostale informacije