SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA EUROL-A

14. 10. 2016.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, sastala se danas sa zamjenikom glavnog inspektora kraljevske tužilačke službe Velike Britanije, g. Husain Asker-om i zamjenikom rukovodioca projekta EUROL, g. Jamesom Fitzpatrick-om.

Povod sastanka bio je da se sagleda uloga Direkcije za nadzor Ministarstva pravde, ali takođe i da se ispitaju mogućnosti razvijanja i širenja ovog modela nadzora u različitim institucijama. Sagovornici su se saglasili da bi se slična Direkcija mogla uspostaviti i u okviru Sekretarijata Sudskog savjeta, koja bi, u skladu sa principima samostalnosti i nezavisnosti sudstva, vršila nadzor, kako bi se podigao nivo odgovornosti svakog zaposlenog u sudskoj administraciji, o pravovremenosti i zakonitosti rada.
 
                                                                                                       
  
        
                                                                                                     KABINET PREDSJEDNICE

Ostale informacije