ZGRADA VRHOVNOG SUDA SADA DOSTUPNA SVIMA , A SUDIJE SIGURNIJE I BEZBJEDNIJE

14. 06. 2016.


Vrhovni sud Crne Gore, je organizovao svečanu ceremoniju povodom puštanja u rad lifta, koji će omogućiti  nesmetan pristup za tri najveća suda u državi svim kategorijama lica. Projekat izgradnje lifta realizovan je uz finansijsku podršku Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju(TIKA). Na otvaranju su govorili predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, kao i koordinator TIKA Kancelarije u Crnoj Gori, g.din Mustafa Jaziđi.

Izgradnjom ovog lifta, Crna Gora je uložila dodatne napore i ispunila međunarodne obaveze koje nalažu da države treba da obezbijede sve neophodne uslove kako bi sve kategorije lica imale pravo na nesmetan pristup pravdi. Važnost  ovog pitanja, prepoznata je i u  Strategiji reforme pravosuđa za period 2014-2018 godine, gdje se kao strateška smjernica predviđa unaprejeđenje sistema infrastrukture i sigurnosti pravosudnih objekata i fizičkog pristupa pravosudnim institucijama za posebne kategorije lica, kazala je danas predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica.
 
Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom  je od velikog značaja u ovom dijelu, jer sadrži posebna pravila koja uređuju pitanja koja se odnose na fizički pristup sudu lica sa invaliditetom. Između ostalog, propisana je zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom, po tom osnovu, u postupcima vođenja upravnog, sudskog ili drugog postupka na način koji onemogućava ili otežava ostvarenje prava lica sa invaliditetom.

Shodno prethodnom, Vrhovni sud je izgradio lift i na taj način obezbijedio pristup za tri najviša suda u državi, i to za Vrhovni sud Crne Gore, Apelacioni sud Crne Gore i Viši sud u Podgorici, budući da su sva tri suda smještena u istoj zgradi.Realizacijom ove aktivnosti, Vrhovni sud iskazuje svoje snažno opredjeljenje da sa nivioa najviše sudske instance, unaprijeđuje ljudska prava, a samim tim i položaj lica sa invaliditetom, navodi  na kraju predsjednica Vrhovnog suda.
 
KABINET PREDSJEDNIKA

Ostale informacije