Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore

 Vesna Medenica

-Biografija-

 

Rođena (Vlahović) 17.07.1957. u Kolašinu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, a 1980. i Pravni fakultet Univerziteta "Veljko Vlahović" u Podgorici.
 
Pripravnički staž obavila je u Opštinskom sudu u Kolašinu. Položila pravosudni ispit u Beogradu 1981. godine.
1982. godine, nakon obavljenog stručno–saradničkog staža, izabrana je za sudiju Opštinskog suda u Kolašinu.
Decembra 1986. godine, imenovana je za opštinsku javnu tužiteljku, koju funkciju je obavljala u dva mandata.
1993. godine imenovana je za zamjenicu Višeg državnog tužioca u Podgorici, koju funkciju obavlja u dva mandata.
2001. godine Skupština Republike Crne Gore bira je za sudiju Višeg suda u Podgorici.
 
30. jula 2003. imenovana je za vrhovnu državnu tužiteljku Crne Gore i na toj funkciji ostaje do decembra 2007. godine.
29.06.2004-19.12.2007. godine bila je predsjednica Tužilačkog savjeta Crne Gore.
2004-2006. bila je kopredsjedavajuća Savjetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Evrope (SEEPAG).
U funkciji vrhovne državne tužiteljke uspostavila je međunarodnu saradnju sa tužilaštvima u okruženju potpisavši brojne bilateralne sporazume: Sporazum o saradnji sa hrvatskim Državnim odvjetništvom, Sporazum o ustupanju dokaza u predmetima ratnih zločina kao prvim sporazumom ove vrste na prostorima Balkana sa Republičkim javnim tužilaštvom Srbije, Tužilaštvom za ratne zločine Srbije, Tužilaštvom–Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, Republičkim javnim tužilaštvom Makedonije, tužilaštvom Republike Albanije, Generalnim tužilaštvom Ruske Federacije i Generalnim tužilaštvom Ukrajine.
Stručno se usavršavala za oblast trgovine ljudima na američkom Univerzitetu "Johns Hopkins" u Vašingtonu.
 
19.12.2007. izabrana je za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, od Skupštine Crne Gore, na prijedlog Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade.
18.04.2008-02.07.2014. godine bila je predsjednica Sudskog savjeta Crne Gore u dva mandata.
 
26.07.2014. godine, od strane Sudskog savjeta Crne Gore, na jednoglasni predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda Crne Gore, izabrana je za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore.
 
U svom dugogodišnjem radu objavila je više stručnih tekstova i referata i bila predavač na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama i savjetovanjima.
Aktivna je članica Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore.
U periodu od četiri godine učestvovala je u projektu britanske organizacije "Save the children" gde je i kao zamjenica tužioca i sudija za maloljetnike dala puni doprinos reformi maloljetničkog pravosuđa i bila predsjednica Odbora za južnu regiju.
 
13.10.2011. od strane Generalne skupštine Mreže predsjednika vrhovnih sudova država Evropske unije jednoglasno je izabrana za posmatrača, pridruživši se na taj način jedino kolegama iz Hrvatske, Norveške i Lihtenštajna.
Tokom mandata predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i Sudskog savjeta Crne Gore, Sudski savjet Crne Gore je 2011. godine, u Litvaniji, primljen za posmatrača u Evropskoj mreži sudskih savjeta Evropske unije (ENCJ), Vrhovni sud Crne Gore 2013. godine, u Parizu, za posmatrača u Udruženju državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija Evropske unije (ACA), dok je Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, kao organizaciona jedinica Vrhovnog suda 2013. godine, u Dablinu, primljen za posmatrača u Evropskoj mreži za pravosudnu obuku.  
 
1970-1981. bila je aktivni sportista–prvakinja Crne Gore u skijanju–alpskim disciplinama, prvakinja Srbije, Crne Gore i Makedonije u slalomu i veleslalomu.
Predsjednica je Skupštine Crnogorskog skijaškog saveza, predsjednica Arbitražne komisije pri Crnogorskom olimpijskom komitetu (COK) i predsjednica Komisije za izbor sportiste godine. 
 
Dobitnica je Povelje Opštine Kolašin za dugogodišnji javni rad za 2013. godinu, Spomen medalje Saveza udruženja boraca i antifašista Crne Gore dodijeljene povodom 70 godina Trinaestojulskog ustanka.
 
Majka dvoje djece.