Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:


Radojka Joksimović, savjetnica  

Tel: +382-20-665-388
Fax: +382-20-665-405
e-mail: radojka.joksimovic@sudstvo.me
 

i njena zamjenica:
 
Žana Plakalo, savjetnica

Tel: +382-20-665-388
Fax: +382-20-665-405
e-mail: zana.plakalo@sudstvo.me