Kabinet predsjednika Vrhovnog suda:

Sanja Boreta, sekretarka suda - odsutna sa rada 

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: sanja.boreta@sudstvo.me

Do povratka na rad, mijenja je:

Ksenija Jovićević

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
ksenija.jovicevic@sudstvo.me

Mirjana Bobičić, šefica kabineta 

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: mirjana.bobicic@sudstvo.me


Marina Vlaović, savjetnica

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: marina.kalezic@sudstvo.me
 
 
Tijana Badnjar, savjetnica 

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: tijana.badnjar@sudstvo.me


Tamara Pavićević, savjetnica I

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405