Kabinet predsjednika Vrhovnog suda:

Sanja Boreta, sekretarka suda

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: sanja.boreta@sudstvo.me
 

 
Mirjana Bobičić, šefica kabineta 

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: mirjana.bobicic@sudstvo.meMarina Vlaović, savjetnica

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: marina.kalezic@sudstvo.me
 

 
Tijana Badnjar, savjetnica 

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: tijana.badnjar@sudstvo.meTamara Pavićević, savjetnica I

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405