Kabinet predsjednika Vrhovnog suda:

Sanja Boreta, sekretarka suda

Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: sanja.boreta@sudstvo.me
 

 
Mirjana Bobičić,šefica kabineta 
Tel: +382-20-665-390
Fax: +382-20-665-405
E-mail: mirjana.bobicic@sudstvo.me