Odjeljenja i vijeća Vrhovnog suda:

KRI­VIČ­NO ODJE­LJE­NJE
 
Pred­sjed­nik odje­lje­nja: Radule Kojović
Za­mje­nik predsjednika odeljenja: Petar Stojanović
 
Kri­vič­no odjeljenje:
           
Vesna Medenica - predsjednik vijeća
Radule Kojović - zamjenik predsjednika vijeća
Petar Stojanović - član
Miraš Radović - član
Stanka Vučinić - član
Svetlana Vujanović - član.         
 
Sudije krivičnog odeljenja sude i u predmetima za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina.
 
Vijeće za maloljetnike čine sudije:
 
Radule Kojović - predsjednik vi­je­ća
Petar Stojanović - za­mje­nik pred­sjed­ni­ka vi­jeća
Svetlana Vujanović – član
Stanka Vučinić - član.
Miraš Radović - član.
 
Vi­je­će za od­lu­či­van­je po zahtjevu za zaštitu zakonitosti protiv odluka vijeća Vrhovnog suda (član 24. stav 10. ZKP) či­ne:
           
sudije iz Krivičnog odjeljenja koje nijesu učestvovale u donošenju odluke vijeća Vrhovnog suda. Vijeće se dopunjava sudijama iz Građanskog odeljenja. 
 
Predmeti se dodjeljuju u rad bez odlaganja, elektronskom dodjelom predmeta (čl. 89 st.1 Zakona o sudovima), a uzimaju u rad redom kojim su primljeni (čl. 45 st.1 Zakona o sudovima).
 
Pred­sjed­ni­ci vi­je­ća vode knji­ge vi­je­ćan­ja.
 
GRADJANSKO ODJELJENJE
 
Predsjednik odjeljenja je sudija Radoje Orović, a njegov zamjenik je sudija Branimir Femić.
 
Gradjansko odjeljenje čine sudije:
 
Radoje Orović - predsjednik odjeljenja
Branimir Femić - zamjenik predsjednika odjeljenja
Dušanka Radović - član
Vesna Begović - član
Natalija Filipović - član
Dragica Milačić - član
Rada Kovačević - član
Radojka Nikolić - član
Nataša Božović - član
Ranka Vuković - član
Vesna Jočić - član
Vesna Vučković - član
 
Gradjansko odjeljenje čine dva gradjanska vijeća i vijeće za privredne sporove.
 
Prvo građansko vijeće čine sudije:
 
Natalija Filipović -   predsjednik vijeća
Branimir Femić - zamjenik predsjednika vijeća
Dušanka Radović - član
Rada Kovačević - član 
Radojka Nikolić - član i
Vesna Jočić - član.
 
 
Drugo građansko vijeće čine sudije:
 
Radoje Orović - predsjednik vijeća
Vesna Begović - zamjenik predsjednika vijeća
Dušanka Radović - član
Dragica Milačić - član
Nataša Božović - član 
Ranka Vuković - član i
Vesna Vučković - član

 
Vijeće za privredne predmete čine sudije:
 
Branimir Femić - predsjednik vijeća
Radojka Nikolić - zamjenik predsjednika vijeća
Rada Kovačević - član
Dušanka Radović - član 
Natalija Filipović - član i 
Vesna Jočić - član.


UPRAVNO ODJELJENJE
 
Upravno odjeljenje čine sudije:
 
Stanka Vučinić - predsjednik odjeljenja 
Hasnija Simonović - zamjenik predsjednika odjeljenja i
Miraš Radović - član.
 
Vijeće će popunjavati jedan sudija iz građanskog odjeljenja koga odredi predsjednik upravnog odjeljenja, a u slučaju odsutnosti jednog od članova ovog vijeća, vijeće će popunjavati sudija Rada Kovačević.
 
Predsjednik vijeća vodi knjige vijećanja.
 
 
ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE I PRAVNE INFORMATIKE
 
Odjeljenje sudske prakse čine sudije:
 
Dušanka Radović  - predsjednik odjeljenja
Branimir Femić - zamjenik predsjednika
Radule Kojović - član
Natalija Filipović - član
Miraš Radović - član
Stanka Vučinić - član i
Radoje Orović - član.
 
Odjeljenje (za praćenje) sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije čine sudije:
 
Miraš Radović - predsjednik odjeljenja
Radule Kojović - zamjenik predsjednika odjeljenja
Vesna Begović - član i
Dušanka Radović - član.
 
 
Redakciju Biltena Vrhovnog suda čine:
 
Dušanka Radović - glavni i odgovorni urednik
Radule Kojović - zamjenik glavnog i odgovornog urednika
Stanka Vučinić - član
Vesna Begović - član
Miraš Radović - član
Dubravka Božović - urednik u redakciji
Ljiljana Milić - urednik u redakciji
Sanja Boreta - sekretar redakcije
 
Rukovodioci evidencije sudske prakse su sudije:
 
Radule Kojović - krivično odjeljenje
Dušanka Radović - građansko odjeljenje
Branimir Femić - građansko odjeljenje i
Stanka Vučinić - upravno odjeljenje.
 
 
VIJEĆE ZA RJEŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI IZMEĐU SUDOVA u parničnim i privrednim sporovima
 
Vijeće za rješavanje sukoba nadležnosti između sudova čine sudije:
 
Radoje Orović - predsjednik vijeća,
Branimir Femić - zamjenik predsjednika vijeća i
sudija izvjestilac.
 
Predsjednik vijeća vodi knjige vijećanja.
 
 VIJEĆE ZA ODLUČIVANJE PO TUŽBI ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
 
Vijeće za odlučivanje po tužbi za pravično zadovoljenje čine sudije:
 
Miraš Radović - predsjednik vijeća,
Radojka Nikolić - zamjenik predsjednika vijeća i
Svetlana Vujanović - član.
 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti sudije Miraša Radovića, mijenjaće ga sudija Rada Kovačević.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti sudije Radojke Nikolić, mijenjaće je sudija Dragica Milačić.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti sudije Svetlane Vujanović, mijenjaće je sudija Radule Kojović.
 
 
 VIJEĆE ZA ODLUČIVANJE O ŽALBI PROTIV ODLUKE O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI SUDIJA ODNOSNO DRŽAVNIH TUŽILACA
 
Vijeće za odlučivanje o žalbi protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti sudija odnosno državnih tužilaca čine sudije:
 
Stanka Vučinić - predsjednik vijeća,
Miraš Radović - zamjenik predsjednika vijeća i
Branimir Femić - član.