Sastanci predsjednika sudovaZaključci sa sastanka predsjednika sudova od 24.februara 2017. godine

Zaključci sa sastanka predsjednika sudova od 22.3.2017.godine

Zaključci sa sastanka predsjednika sudova od 27.12.2016

Zaključci sa sastanka od 27.09.2016

Zaključci sa sastanka od 07.07.2016