Sastanci predsjednika sudovaZaključci sa sastanka predsjednika sudova od 27.12.2016

Zaključci sa sastanka od 27.09.2016

Zaključci sa sastanka od 07.07.2016

Zaključci sa sastanka od 25.05.2016

Zaključci sa sastanka od 22.03.2016.