Spisak zaposlenih državnih službenika i namještenika u Vrhovnom sudu

1. Sanja Boreta, sekretarka suda
2. Dubravka Božović, savjetnica
3. Svetozar Laličić, savjetnik
4. Radojka Joksimović, savjetnica
5. Ljiljana Milić, savjetnica
6. Katarina Kapuci-Lakićević, savjetnica
7. Boško Bašović, savjetnik
8. Zana Plakalo, savjetnica
9. Aneta Ljuljanaj, savjetnica
10. Marina Vlaović, savjetnica
11. Tijana Badnjar, savjetnica
12. Sanela Efović, savjetnica
13. Bojana Bandović, savjetnica 
14. Ksenija Jovićević, savjetnica 
15. Mirjana Bobičić, šefica kabineta
16. Nikola Bošković, samostalni savjetnik II za pravne poslove (na određeno vrijeme u
      trajanju od dvije godine)
17. Danijela Sekulić-Jošović, samostalna savjetnica II, upraviteljka sudske pisarnice
18. Tamara Pavićević, savjetnica I u Kabinetu predsjednika
19. Zoran Blečić, samostalni referent-upisničar
20. Miodrag Kostić, saomostalni referent-upisničar
21. Snežana Bulatović, samostalna referentkinja-knjižničarka
22. Svetozar Sekulović, samostalni referent
22. Nemanja Bulatović, samostalni referent
24. Tatjana Lazović, samostalna referentkinja za računovodstvo i finansije
25. Marina Bogdanović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
26. Radojka Đorđević, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
27. Mirjana Jusić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
28. Darinka Kostić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
29. Nada Janković, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
30. Indira Muratović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
31. Ljiljana Milačić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
32. Ljiljana Košarac, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
33. Radmila Filipović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
34. Maruka Ujkić, samostalna referentkinja-zapisničarka-operaterka 
35. Mara Đokaj, samostalna referentkinja-zapisničarka-operaterka (na određeno vrijeme u            trajanju od dvije godine)
36. Đorđije Perović, samostalni referent-arhivar