Objavljena presuda Šćekiću

22. 02. 2018.

Predsjednik vijeća Šefkija Dješević je javno donio i objavio presudu u predmetu protiv optuženog Šćekić Vuke iz Bijelog Polja.

Izrečenom presudom optuženi Šćekić Vuka oglašen je krivim zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Objavljena presuda Đuretiću

31. 01. 2018.

Predsjednik vijeća je javno donio i objavio presudu u predmetu protiv optuženog Đuretić Igora iz Skadra.

Izrečenom presudom optuženi Đuretić Igor oglašen je krivim zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, u koju se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 28.11.2017. godine do 31.01.2018. godine.

Predsjednik vijeća je nakon izricanja presude donio rješenje kojim je prema optuženom ukinuo pritvor.

Objavljena presuda Roganoviću

29. 01. 2018.

Predsjednik vijeća je javno donio i objavio presudu u predmetu protiv optuženog Roganović Siniše iz Nikšića.

Izrečenom presudom optuženi Roganović Siniša oglašen je krivim zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, u koju se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 15.11.2017. godine do 29.01.2018. godine.

Predsjednik vijeća je nakon izricanja presude donio rješenje kojim je prema optuženom ukinuo pritvor.

Objavljena presuda Adžiću

01. 03. 2017.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Šefkija Dješević, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Adžić Radojice iz Mojkovca.

Izrečenom presudom optuženi Adžić Radojica oglašen je krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 st.1  tač.4  Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 22.03.2016. godine, pa nadalje.

Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 st.5 i čl.175 st.1 tač.4 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.
 

Objavljena presuda Đorđeviću

01. 12. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vukomir Bošković, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Đorđević Marka iz Beograda.

Izrečenom presudom optuženi Đorđević Marko oglašen je krivim zbog krivičnog djela ubistvo u prekoračenju nužne odbrane iz čl. 143 u vezi čl. 10 st.3 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 01.01.2016.godine pa nadalje.

Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 st.5 u vezi st.1  u vezi sa  čl.175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.
 

Ostale informacije