Objavljena presuda Adžiću

01. 03. 2017.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Šefkija Dješević, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Adžić Radojice iz Mojkovca.

Izrečenom presudom optuženi Adžić Radojica oglašen je krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 st.1  tač.4  Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 22.03.2016. godine, pa nadalje.

Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 st.5 i čl.175 st.1 tač.4 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.
 

Objavljena presuda Đorđeviću

01. 12. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vukomir Bošković, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Đorđević Marka iz Beograda.

Izrečenom presudom optuženi Đorđević Marko oglašen je krivim zbog krivičnog djela ubistvo u prekoračenju nužne odbrane iz čl. 143 u vezi čl. 10 st.3 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 01.01.2016.godine pa nadalje.

Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 st.5 u vezi st.1  u vezi sa  čl.175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.
 

OBJAVLJENA PRESUDA RAKETIĆU

26. 10. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vidomir Bošković, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Raketić Aleksandra iz Andrijevice.

Izrečenom presudom optuženi Raketić Aleksandar oglašen je krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore (Kz CG) u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KzCG i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 3 (tri) mjeseca, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 22.12.2015.godine pa nadalje.

Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 tač.5 i 6 u vezi čl.175 st.1 tač.3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.
 

SAOPŠTENJE

01. 06. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, u predmetu protiv okrivljenog Šćekić Gorana iz Bijelog Polja zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i okrivljenih Dizdarević Safeta, Alić Seada i Tomić Duška, svi iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode iz čl.394 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući o žalbama Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, branilaca okrivljenog Šćekić Gorana, advokata Dragoljuba Đukanovića i Zorana Piperovića iz Podgorice, branioca okrivljenog Dizdarević Safeta, advokata Draga Konatara iz Bijelog Polja, branioca okrivljenog Alić Seada, advokata Labudović Dušana iz Berana i branioca okrivljenog Tomić Duška, advokata Nikole Čukića iz Berana,  izjavljenim na presudu Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br.213/15 od 11.02.2016.godine, na sjednici vijeća održanoj dana 19.05.2016.godine, donijelo je presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih Šćekić Gorana, Dizdarević Safeta i Alić Seada, a uvažena žalba Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju i preinačena presuda Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br.213/15 od 11.02.2016.godine, i to u pogledu odluke o kazni tako što su okrivljeni Šćekić Goran, Dizdarević Safet i Alić Sead iz Bijelog Polja oglašeni krivim i osuđeni na kaznu zatvora i to:

Okrivljeni Šćekić Goran na kaznu zatvora u trajanju od 6 (mjeseci),
Okrivljeni Dizdarević Safet na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine,
Okrivljeni Alić Sead na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci,
u koje kazne im se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 14.10.2015.godine do 30.10.2015.godine.

Cijeneći da je izvedenim dokazima tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni Šćekić Goran, Dizdarević Safet i Alić Sead počinili krivična djela koja su im optužbom stavljena na teret, pri čemu je vijeće  ovog suda  prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije posebno vodilo računa o okolnostima pod kojima je djelo učinjeno, stepenu krivice okrivljenih, povredi zaštićenog dobra, te težini posljedice koja je nastupila.

Naznačenom presudom uvažena je žalba branioca okrivljenog Duška Tomića, pa je u odnosu na tog okrivljenog ukinuta presuda Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br.213/15 od 11.02.2016.godine i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak  i odlučivanje.

Prepis naznačene presude nalazi se na internet stranici Višeg suda u Bijelom Polju.
 
 
 

Objavljena presuda Peroviću

12. 05. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vukomir  Bošković nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Jugoslava Perovića iz Nikšića.

Izrečenom presudom optuženi Jugoslav Perović oglašen je krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl.144 st.1 tačka 4 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 19.03.2015. godine pa nadalje.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, pri čemu se audio snimak završnih riječi i objave presude nalazi na internet stranici Višeg suda u Bijelom Polju.
 

Ostale informacije