OBAVJEŠTENJE

09. 03. 2016.

      U Višem sudu u Bijelom Polju  dana 11.03.2016.godine sa početkom u 15,00 časova, održaće se konferencija za štampu, povodom godišnjeg izvještaja o radu Višeg i Osnovnog suda u Bijelom Polju za 2015.godinu.

        Konferenciji će prisustvovati predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i predsjednik Apelacionog suda Crne Gore Mušika Dujović.                                                                                            Aida Zoronjić,
                                                                    samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
 

Ostale informacije