Objavljena presuda Adžiću

01. 03. 2017.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Šefkija Dješević, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Adžić Radojice iz Mojkovca.

Izrečenom presudom optuženi Adžić Radojica oglašen je krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 st.1  tač.4  Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 22.03.2016. godine, pa nadalje.

Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 st.5 i čl.175 st.1 tač.4 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.
 

Ostale informacije