Objavljena presuda Đorđeviću

01. 12. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vukomir Bošković, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Đorđević Marka iz Beograda.

Izrečenom presudom optuženi Đorđević Marko oglašen je krivim zbog krivičnog djela ubistvo u prekoračenju nužne odbrane iz čl. 143 u vezi čl. 10 st.3 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 01.01.2016.godine pa nadalje.

Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 st.5 u vezi st.1  u vezi sa  čl.175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.
 

Ostale informacije