Objavljena presuda Mersudinu, Safetu i Amini Kalić

30. 12. 2015.

         Krivično vijeće  Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vidomir Bošković  nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo  presudu u predmetu  protiv optuženih  Mersudina Kalića, Safeta Kalića i Amine Kalić iz Rožaja.
          Izrečenom presudom optuženi  Mersudin, Safet  i  Amina  Kalić oslobođeni su od optužbe da su izvršili produženo krivično pranje novca  iz čl. 268 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika  u vezi čl.49 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer nije dokazano da su izvršili krivično djelo za koje su  optuženi.
          Prema optuženim Mersudinu Kaliću  i Amini Kalić ukida se mjera nadzora određena rješenjem ovog suda i to: zabrana napuštanja teritorije opštine Rožaje - mjesta boravišta, bez odobrenja Višeg suda u Bijelom Polju, obaveza jednonedjeljnog javljanja Upravi policije - Ispostava Rožaje i privremeno oduzimanje putnih isprava.
          Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, pri čemu se audio snimak završnih riječi i objave presude nalazi se na internet stranici Višeg suda u Bijelom Polju.

 
                                                                      Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
                                                                                          Aida Zoronjić

Ostale informacije