OBJAVLJENA PRESUDA MURATOVIĆIMA

08. 04. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vidomir Bošković nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženih Muratović Adisa, Muratović Jasmina, Muratović Anesa,  Muratović Elmina, iz Rožaja, Muratović Sevada, Muratović Mirsada i Muratović Elvisa iz Berana.

Izrečenom presudom optuženi Muratović Adis oglašen je krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 st.1 tač. 3 i 8 u vezi čl. 20 i 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, a optuženi Muratović Jasmin, Muratović Anes, Muratović Mirsad, Muratović Elmin i Muratović Elvis oglašeni su krivim zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđeni i to:
  • Muratović Mirsad na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine,
  • Muratović Anes na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci,
  • Muratović Jasmin na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci,
  • Muratović Elmin na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca i
  • Muratović Elvis na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,
U koje kazne im se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to: za optuženog Muratović Jasmina, Muratović Anesa i Muratović Elmina od 15.08.2014.godine do 08.04.2016.godine, a za optuženog Muratović Mirsada od 17.10.2014.godine do 08.04.2016.godine.

Optuženom Muratović Adisu izrečena je mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta krivičnog djela automatske puške kalibra 7,62 mm nepoznate marke.

Izrečenom presudom optuženi Muratović Sevad oslobođen je optužbe da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 st.1 tač. 3 i 8 u vezi čl. 20 i 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer nije dokazano da je optuženi izvršio krivično djelo za koje se tereti.

Prema optuženim Muratović Jasminu, Muratović Anesu, Muratović Elminu i Muratović Mirsadu ukida se pritvor, a prema optuženim Muratović Elvisu i Muratović Sevadu ukida se mjera nadzora određena rješenjem K.br.12/15 od 27.10.2015.godine.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, pri čemu se audio snimak završnih riječi i objave presude nalazi na internet stranici Višeg suda u Bijelom Polju.
 
 

Ostale informacije