Objavljena presuda Peroviću

12. 05. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vukomir  Bošković nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Jugoslava Perovića iz Nikšića.

Izrečenom presudom optuženi Jugoslav Perović oglašen je krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl.144 st.1 tačka 4 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 19.03.2015. godine pa nadalje.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, pri čemu se audio snimak završnih riječi i objave presude nalazi na internet stranici Višeg suda u Bijelom Polju.
 

Ostale informacije