OBJAVLJENA PRESUDA ŠARIĆU I LONČARU

30. 12. 2013.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim predsjedava sudija Šefkija Dješević, izreklo je presudu protiv optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara u ponovnom krivičnom postupku, nakon prethodno ukinute prvostepene presude od strane Apelacionog suda, koju je predsjednik vijeća javno objavio, dana  30.12.2013. godine, sa početkom u 13,00 h.
 
Izrečenom presudom optuženi Duško Šarić i Jovica Lončar oglašeni su krivim zbog produženog krivičnog djela pranja novca iz čl. 268 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika u vezi čl. 49 st. 1 Krivičnog zakonika, i osuđeni na zatvorske kazne u trajanju od po pet godina i šest mjeseci, u koje kazne im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.
 
Prema optuženima Šariću i Lončaru sud je izrekao mjeru bezbjednosti solidarnog oduzimanja novca, kao predmeta izvršenja krivičnog djela, u iznosu od 19.353.879,22 €, s obzirom da je tokom postupka Specijalni tužilac precizirao optužnicu u dijelu naznačenog iznosa. Prema optuženima je produžen pritvor.
 
Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene presude, ističući da su optuženi preko preduzeća ''Mat Company'' DOO Pljevlja, od Decembra 2007. godine do kraja 2009. godine, putem bankarskog i finansijskog poslovanja, prikrili način pribavljanja novca u iznosu od 19.353.879,22 €, za koji su znali da je pribavljen krivičnim djelom, a u cilju uvođenja takvog novca u legalne novčane tokove u Crnoj Gori, te su, stoga, oglašeni krivim za produženo krivično djelo pranje novca.

Ostale informacije