ODBIJENA ŽALBA TUŽILAŠTVA

13. 11. 2012.

 
Povodom žalbe Višet državnog tužilaštva u Bijelom Polju, izjavljene na rješenje Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je prihvaćen predlog branioca optuženog Predraga Strugara, advokata Gorana Rodića, za ukidanje pritvora prema tom optuženom i određivanje jemstva, vanraspravno vijeće Višeg suda u Bijelom Polju donijelo je rješenje kojim se odbija žalba tužilaštva.
 

Ostale informacije