ODRŽANO ROČIŠTE POVODOM ŽALBI IZJAVLjENIH PROTIV RJEŠENjA O PRIVREMENO ODUZETOJ IMOVINI OD OKRIVLJENIH KALIĆA I NJIHOVIH SRODNIKA

24. 11. 2011.

Vanpretresno vijeće Višeg suda u Bijelom Polju danas je održalo ročište povodom žalbi branilaca Safeta Kalića, Mersudina Kalića i Amine Kalić, kao i njihovih najbližih srodnika, Mersade i Ernesa Šabotića, koje su izjavljene protiv prethodno donijetog rješenja o privremenom oduzimanju imovine, zbog postojanja osnova sumnje da je ta imovina stečena nezakonito.
 
Ročištu su prisustvovali zamjenik Specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala, okrivljeni, njihovi branioci i srodnici okrivljenih. Branioci i srodnici okrivljenih su dodatno pojasnili navode izjavljenih žalbi i priložene isprave, za koje smatraju da dokazuju zakonitost porijekla oduzete imovine, dok je zamjenik Specijalnog tužioca predložio da se žalbe odbiju kao neosnovane.
 
Vijeće će nakon razmatranja svih spisa predmeta, u razumnom roku donijeti odluku o izjavljenim žalbama, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.
 
 

Ostale informacije