PRAVOSNAŽNA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA U KRIVIČNOM PREDMETU "BUKOVICA"

19. 04. 2012.

U postupku pred Apelacionim sudom Crne Gore, povodom odlučivanja o žalbama tužioca i punomoćnika oštećenih, koje su izjavljene na presudu Višeg suda u Bijelom Polju, Ks. br. 6/11-10 od 03.10.2011. godine, optuženi Đuković Radmilo, Đuković Radiša, Cvetković Slobodan zv. Cvele, Gogić Đorđe zv. Đoko, Brković Milorad, Svrkota Slaviša i Šubarić Radoman, svi iz Pljevalja, oslobođeni su od optužbe da su izvršili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz čl. 427 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi čl. 7 st. 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima, čime je pravosnažno okončan krivični postupak u predmetu ''Bukovica''.
 





Ostale informacije