SAOPŠTENJE VIŠEG SUDA U BIJELOM POLJU

16. 09. 2011.

Povodom objavljivanja u medijima snimaka sa suđenja optuženim Dušku Šariću i Jovici Lončaru pred Višim sudom u Bijelom Polju i komentara na račun predsjednika vijeća, sudije Šefkije Đeševića i njegovog načina vođenja postupka, Viši sud u Bijelom Polju daje sljedeće saopštenje:
Imajući u vidu da su pojedini mediji, prije početka suđenja optuženim Dušku Šariću i Jovici Lončaru, najavljivali ovo suđenje kao „suđenje decenije“, uz vanredne mjere obezbjeđenja (što uzgred nije tačno, jer ovo suđenje su pratile mjere obezbjeđenja koje nijesu ni u čemu odudarale od uobičajenih), senzacionalističkim izvještavanjem stvoren je pritisak kod predsjednika sudećeg vijeća, što predstavlja dodatno otežavajuću okolnost u vođenju samog postupka i stvaranje bespotrebne presije. Kao posljedica ovako stvorene slike suđenja, sudija Šefkija Đešević je prilikom obraćanja optuženima koristio terminologiju koja nije predviđena u zakonu, jer je jasno da Duško Šarić i Jovica Lončar imaju status optuženih u ovom postupku, ali naglašavamo da time sudija nije ni u čemu prekoračio ovlašćenja koje po zakonu ima, prilikom rukovođenja glavnim pretresom, niti pak takvo ponašanje dovodi u sumnju njegovo poznavanje prava, profesionalizam, marljivost i dobro ophođenje. Predsjednik Vrhovnog suda je odmah po saznanju o objavljivanju snimka suđenja u medijima, zatražio od predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju da obavi razgovor sa sudećim sudijom i upozori ga da u nastavku suđenja koristi zakonsku terminologiju, što je u konkretnom slučaju i učinjeno, a koju sugestiju i kritiku je sudija i prihvatio.
Sudija Šefkija Đešević je dugogodišnji sudija, koji je svoju sudijsku karijeru započeo 1977.godine u Opštinskom sudu u Plavu, sve do 2010.godine kada je izabran za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Iz njegovog dosadašnjeg rada, koji obavlja savjesno i časno, proistekli su veoma učinkoviti rezultati koji se tiču broja i kvaliteta presuda. Stiče se utisak, da se objavljivanjem snimka sa suđenja, odnosno sekvenci suđenja u kojima su uhvaćene samo riječi ili polurečenice koje sudija izgovora, i njihovo pakovanje i izvlačenje iz konteksta cijelog toka postupka, želi postići neki drugi cilj-stvaranje pogrešne slike da je sudija „prisan“ sa optuženima što kod javnosti, koja nije pratila cijeli tok suđenja, može stvoriti sumnju u nepristrasnost sudije. Glavni zadatak novinara koji prati sudske postupke, jeste nepristrasno izvještavanje iz sudnice, što podrazumijeva profesinalizam i poznavanje pravne oblasti. Stavljanje akcenta na način obraćanja predsjednika vijeća optuženim, davanjem značaja nebitnim stvarima i pokušaj nipodaštavanja samog procesa, umjesto objektivnog, pravovremenog i preciznog izvještavanja o radu pravosudnih organa, dovodi do rušenja ugleda sudije i obezvrjeđivanje njegovog rada. Smatramo da mediji i novinari, obavljajući svoj posao, treba da daju doprinos da se sudi na osnovu činjenica i dokaza, što čini suštinu vođenja sudskog postupka. Ne smije se dozvoliti pojava suđenja putem medija, jer je nerijetka pojava da se u medijima objavljuju izjave svjedoka, vještaka, okrivljenih prije nego su ta lica izjave dali kod tužioca ili sudije za istragu, pri čemu se vodi paralelna istraga, što ometa nadležne organe u vođenju oficijelnog postupka. Objavljivanje snimka sa suđenja po zakonu je nedopustivo, imajući u vidu da audio-vizuelno snimanje i fotografisanje suđenja može odobriti jedino predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore shodno odredbi člana 320 st.4 Zakonika o krivičnom postupku.
Još jednom naglašavamo da sudovi i mediji moraju nužno korektno sarađivati na obostranu korist, pri čemu se mora znati koje se to releventne informacije objavljuju i na koji način, a u cilju da bi se u javnosti stvorila prava, a ne iskrivljena slika o vođenju sudskih postupaka.
 
 
VIŠI SUD U BIJELOM POLjU

Ostale informacije